Untitled 1

{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Thông báo hủy thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt ngày 20/01/2021Thông báo hủy thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt ngày 20/01/2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Sở Xây dựng có thông báo số 102/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, trong đó ngày thi 20/01/2021.

1/18/2021 1:00 PMYes26Đã ban hành135000Thông báo; Tin trong tỉnh; Tin tức sự kiệnTinThông báo hủy thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt ngày 20/01/2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Sở Xây dựng có thông báo số 102/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, trong đó ngày thi 20/01/2021.

1/18/2021 1:00 PMYesĐã ban hànhthong-bao-huy-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-dot-ngay-20-01-2021
Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt ngày 20/01/2020)Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt ngày 20/01/2020)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 102/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

1/11/2021 10:00 AMNo111Đã ban hành135000Thông báo; Tin tức sự kiện; Tin trong tỉnhThông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt ngày 20/01/2020)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 102/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

1/11/2021 10:00 AMNoĐã ban hànhthong-bao-to-chuc-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung-dot-ngay-20-01-2020
Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 01 năm 2021Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 01 năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 29/12/2020 Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ ban hành thông báo số 43/TB-DC về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 01 năm 2021) như sau:

1/4/2021 5:00 PMNo26Đã ban hành135000Thông báo; Nhà ở và BĐSTinThu MếnThông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 01 năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 29/12/2020 Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ ban hành thông báo số 43/TB-DC về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 01 năm 2021) như sau:

1/4/2021 5:00 PMNoĐã ban hànhthong-bao-to-chuc-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-moi-gioi-bat-dong-san-dot-thang-01-nam-2021
Thông báo tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyếnThông báo tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Để đảm bảo thuận lợi cho các công dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre  thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre.

12/28/2020 5:00 PMNo16Đã ban hành135000Thông báo; Tin trong tỉnhTinThông báo tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Để đảm bảo thuận lợi cho các công dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre  thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre.

12/28/2020 5:00 PMNoĐã ban hànhthong-bao-tiep-nhan-ho-so-va-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-muc-do-4-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-xay-dung-tren-cong-dich-vu-hanh-chinh-cong-truc-tuyen
Thị trấn Mỏ Cày đạt tiêu chí đô thị loại IVThị trấn Mỏ Cày đạt tiêu chí đô thị loại IV/PublishingImages/TTMC3.jpg

Ngày 23/12, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái đã chủ trì Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Hội đồng thẩm định nhất trí chấm Đề án đạt 81,81 điểm.

12/24/2020 9:00 AMYes37Đã ban hành135000QH Đô thị; Tin trong tỉnh; Tin tức sự kiệnBài viếtThị trấn Mỏ Cày đạt tiêu chí đô thị loại IV/PublishingImages/TTMC3.jpg

Ngày 23/12, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái đã chủ trì Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Hội đồng thẩm định nhất trí chấm Đề án đạt 81,81 điểm.

12/24/2020 9:00 AMYesĐã ban hànhthi-tran-mo-cay-dat-tieu-chi-do-thi-loai-iv
Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2020Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 08 tháng 12 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 4215/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 11 năm 2020. 

12/11/2020 7:00 PMNo269Đã ban hành135000Giá vật liệu xây dựngThu MếnThông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 08 tháng 12 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 4215/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 11 năm 2020. 

12/11/2020 7:00 PMNoĐã ban hànhthong-bao-gia-vat-lieu-xay-dung-thang-11-nam-2020
Bộ Xây dựng tổ chức tập huấn sử dụng, tích hợp hai dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc giaBộ Xây dựng tổ chức tập huấn sử dụng, tích hợp hai dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia/PublishingImages/1.png

Sáng ngày 7/12/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn sử dụng, tích hợp hệ thống thông tin cấp giấy phép xây dựng trực tuyến và hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch cho các tỉnh, thành, quận, huyện trên cả nước. Ông Nguyễn Ngọc Quang – Giám đốc Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng chủ trì buổi tập huấn. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Tâm chủ trì điểm cầu Bến Tre.

12/7/2020 6:00 PMYes18Đã ban hành135000Tin trong tỉnhBài viếtBộ Xây dựng tổ chức tập huấn sử dụng, tích hợp hai dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia/PublishingImages/1.png

Sáng ngày 7/12/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn sử dụng, tích hợp hệ thống thông tin cấp giấy phép xây dựng trực tuyến và hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch cho các tỉnh, thành, quận, huyện trên cả nước. Ông Nguyễn Ngọc Quang – Giám đốc Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng chủ trì buổi tập huấn. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Tâm chủ trì điểm cầu Bến Tre.

12/7/2020 6:00 PMYesĐã ban hànhbo-xay-dung-to-chuc-tap-huan-su-dung-tich-hop-hai-dich-vu-cong-len-cong-dich-vu-cong-quoc-gia
Một số lưu ý khi trữ nước ứng phó hạn mặn phục vụ nhu cầu sinh hoạt hộ gia đình tại đô thịMột số lưu ý khi trữ nước ứng phó hạn mặn phục vụ nhu cầu sinh hoạt hộ gia đình tại đô thị/PublishingImages/BV%20tru%20nuoc%20ngot.jpg

Bến Tre có địa thế cù lao cùng mạng lưới sông ngòi chằng chịt nhưng do nằm ở cuối nguồn sông Mê Kông, tiếp giáp với biển Đông nên Bến Tre luôn phải đối mặt với tình trạng nguồn nước bị nhiễm mặn vào mùa khô. Hàng năm, công tác phòng chống, ứng phó xâm nhập mặn được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do hạn, mặn gây ra. ​

11/17/2020 3:00 PMYes46Đã ban hành21405000135000Tin tức sự kiệnBài viếtThiện HuyMột số lưu ý khi trữ nước ứng phó hạn mặn phục vụ nhu cầu sinh hoạt hộ gia đình tại đô thị/PublishingImages/BV%20tru%20nuoc%20ngot.jpg

Bến Tre có địa thế cù lao cùng mạng lưới sông ngòi chằng chịt nhưng do nằm ở cuối nguồn sông Mê Kông, tiếp giáp với biển Đông nên Bến Tre luôn phải đối mặt với tình trạng nguồn nước bị nhiễm mặn vào mùa khô. Hàng năm, công tác phòng chống, ứng phó xâm nhập mặn được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do hạn, mặn gây ra. ​

11/17/2020 3:00 PMYesĐã ban hànhmot-so-luu-y-khi-tru-nuoc-ung-pho-han-man-phuc-vu-nhu-cau-sinh-hoat-ho-gia-dinh-tai-do-thi
Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2020Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 3783/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 10 năm 2020. 

11/12/2020 7:00 PMNo55Đã ban hành135000Giá vật liệu xây dựngThu MếnThông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 3783/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 10 năm 2020. 

11/12/2020 7:00 PMNoĐã ban hànhthong-bao-gia-vat-lieu-xay-dung-thang-10-nam-2020
Góp ý dự thảo Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến TreGóp ý dự thảo Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Để hoàn chỉnh dự thảo Bộ đơn giá xây dựng công trình các khu vực II, III, IV trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến cho dự thảo Bộ đơn giá, gồm các phần như sau:

11/9/2020 1:00 PMNo97Đã ban hành135000Thông báo; Tin trong tỉnhTinThu MếnGóp ý dự thảo Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Để hoàn chỉnh dự thảo Bộ đơn giá xây dựng công trình các khu vực II, III, IV trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến cho dự thảo Bộ đơn giá, gồm các phần như sau:

11/9/2020 1:00 PMNoĐã ban hànhgop-y-du-thao-bo-don-gia-xay-dung-cong-trinh-tren-dia-ban-tinh-ben-tre
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn kiện Đại hội XIII của ĐảngLấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng/PublishingImages/LAY%20Y%20KIEN%20DU%20THAO.png

Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp:

10/26/2020 11:00 AMNo3Đã ban hành135000Tin trong tỉnh; Thông báo; Lấy ý kiếnLấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng/PublishingImages/LAY%20Y%20KIEN%20DU%20THAO.png

Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp:

10/26/2020 11:00 AMNoĐã ban hànhlay-y-kien-nhan-dan-ve-du-thao-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang
Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2020Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Ngày 02 tháng 10 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 3344/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 9 năm 2020.

10/7/2020 10:00 AMNo18Đã ban hành135000Giá vật liệu xây dựngTinThu MếnThông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Ngày 02 tháng 10 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 3344/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 9 năm 2020.

10/7/2020 10:00 AMNoĐã ban hànhthong-bao-gia-vat-lieu-xay-dung-thang-9-nam-2020
Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn làm việc với ba tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến TreThứ trưởng Nguyễn Đình Toàn làm việc với ba tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre/anphamthongtin/2020-09/LVTT1.jpg
Ngày 17/9/2020, tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre để nghe báo cáo về đề xuất dự án “Trạm bơm nước thô Cái Bè và hệ thống tuyến ống truyền tải”. Cùng tham dự buổi làm việc có đoàn công tác của Ủy ban nhân dân ba địa phương nói trên do ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (Tổ trưởng Tổ công tác điều phối dự án) làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các tỉnh này. Về phía Bộ Xây dựng có lãnh đạo, chuyên viên Cục Hạ tầng kỹ thuật và Vụ Quy hoạch – Kiến trúc.
9/23/2020 4:00 PMYes229Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn làm việc với ba tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre/anphamthongtin/2020-09/LVTT1.jpg
Ngày 17/9/2020, tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre để nghe báo cáo về đề xuất dự án “Trạm bơm nước thô Cái Bè và hệ thống tuyến ống truyền tải”. Cùng tham dự buổi làm việc có đoàn công tác của Ủy ban nhân dân ba địa phương nói trên do ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (Tổ trưởng Tổ công tác điều phối dự án) làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các tỉnh này. Về phía Bộ Xây dựng có lãnh đạo, chuyên viên Cục Hạ tầng kỹ thuật và Vụ Quy hoạch – Kiến trúc.
9/23/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 9 năm 2020Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 9 năm 2020/anphamthongtin/2020-09/CCHNMG T9-2020.png
Ngày 11/9/2020 Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ ban hành thông báo số 39/TB-DC về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 9 năm 2020) như sau:
9/14/2020 11:00 AMNo303Đã ban hànhTin trong tỉnh; Thông báo(None)Thu MếnThông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 9 năm 2020/anphamthongtin/2020-09/CCHNMG T9-2020.png
Ngày 11/9/2020 Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ ban hành thông báo số 39/TB-DC về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 9 năm 2020) như sau:
9/14/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt ngày 21/9/2020)Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt ngày 21/9/2020)/anphamthongtin/2020-09/SHCCHN 21-9-2020.png
Ngày 09 tháng 9 năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 2032/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
9/9/2020 4:00 PMNo482Đã ban hànhTin trong tỉnh; Thông báo(None)Thu MếnThông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt ngày 21/9/2020)/anphamthongtin/2020-09/SHCCHN 21-9-2020.png
Ngày 09 tháng 9 năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 2032/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
9/9/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2020Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2020/anphamthongtin/2020-09/Gia VLXD T8-2020.png
Ngày 04 tháng 9 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 2943/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 8 năm 2020.
9/8/2020 11:00 AMNo983Đã ban hànhTin trong tỉnh; Giá vật liệu xây dựng(None)Thu MếnThông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2020/anphamthongtin/2020-09/Gia VLXD T8-2020.png
Ngày 04 tháng 9 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 2943/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 8 năm 2020.
9/8/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2020Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2020/anphamthongtin/2020-08/Gia VLXD T7-2020.png
Ngày 07 tháng 8 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 2542/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 7 năm 2020.
8/10/2020 7:00 PMNo804Đã ban hànhTin trong tỉnh; Giá vật liệu xây dựng(None)Thu MếnThông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2020/anphamthongtin/2020-08/Gia VLXD T7-2020.png
Ngày 07 tháng 8 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 2542/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 7 năm 2020.
8/10/2020 7:00 PMNoĐã ban hành
Bến Tre: 42 học viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thịBến Tre: 42 học viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị/anphamthongtin/2020-08/THXD2020.png
Ngày 30/7/2020, tại Bến Tre, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựngBến Tre tổ chức Khóa đào tạo chuyên sâu về: “Quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị” theo Đề án 1961 của Chính phủ.
7/30/2020 12:00 PMNo593Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Bến Tre: 42 học viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị/anphamthongtin/2020-08/THXD2020.png
Ngày 30/7/2020, tại Bến Tre, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựngBến Tre tổ chức Khóa đào tạo chuyên sâu về: “Quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị” theo Đề án 1961 của Chính phủ.
7/30/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Lễ bàn giao 40 căn nhà do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre tài trợ Lễ bàn giao 40 căn nhà do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre tài trợ /anphamthongtin/2020-07/TN40.1.png
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng 17/7/2020 tại hội trường Thành ủy thành phố Bến Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre (Agribank) tổ chức Lễ bàn giao 40 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương hỗ trợ cho gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh do Agribank - Chi nhánh tỉnh Bến Tre tài trợ trong năm 2019 với tổng kinh phí 2 tỷ đồng.
7/21/2020 2:00 PMYes625Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Đỗ Hữu NghĩaLễ bàn giao 40 căn nhà do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre tài trợ /anphamthongtin/2020-07/TN40.1.png
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng 17/7/2020 tại hội trường Thành ủy thành phố Bến Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre (Agribank) tổ chức Lễ bàn giao 40 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương hỗ trợ cho gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh do Agribank - Chi nhánh tỉnh Bến Tre tài trợ trong năm 2019 với tổng kinh phí 2 tỷ đồng.
7/21/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngThông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng/anphamthongtin/2020-07/CCHN 28-7-2020.png
Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 1568/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
7/21/2020 11:00 AMNo527Đã ban hànhTin trong tỉnh; Thông báo(None)Thu MếnThông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng/anphamthongtin/2020-07/CCHN 28-7-2020.png
Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 1568/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
7/21/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 7 năm 2020Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 7 năm 2020/anphamthongtin/2020-07/CCHNMG 26-7-2020.png
Ngày 10/7/2020 Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ ban hành thông báo số 38/TB-DC về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 7 năm 2020) như sau:
7/15/2020 12:00 PMNo640Đã ban hànhTin trong tỉnh; Nhà ở và BĐS(None)Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 7 năm 2020/anphamthongtin/2020-07/CCHNMG 26-7-2020.png
Ngày 10/7/2020 Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ ban hành thông báo số 38/TB-DC về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 7 năm 2020) như sau:
7/15/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2020Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2020/anphamthongtin/2020-07/Gia VLXD T6-2020.png
Ngày 09 tháng 7 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 2170/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 6 năm 2020.
7/10/2020 10:00 AMNo1082Đã ban hànhTin trong tỉnh; Giá vật liệu xây dựng(None)Thu MếnThông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2020/anphamthongtin/2020-07/Gia VLXD T6-2020.png
Ngày 09 tháng 7 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 2170/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 6 năm 2020.
7/10/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lễ khánh thành, bàn giao 02 công trình trường học và đường giao thông nông thôn do Tập đoàn Tuần Châu tài trợ tại tỉnh Bến Tre Lễ khánh thành, bàn giao 02 công trình trường học và đường giao thông nông thôn do Tập đoàn Tuần Châu tài trợ tại tỉnh Bến Tre /anphamthongtin/2020-06/TNTC3.png
Sáng ngày 13/5/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Tập đoàn Tuần Châu tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao 02 công trình trường học và đường giao thông nông thôn do Tập đoàn Tuần Châu tài trợ với tổng kinh phí 10 tỷ đồng.
6/15/2020 12:00 PMYes1108Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Đỗ Hữu NghĩaLễ khánh thành, bàn giao 02 công trình trường học và đường giao thông nông thôn do Tập đoàn Tuần Châu tài trợ tại tỉnh Bến Tre /anphamthongtin/2020-06/TNTC3.png
Sáng ngày 13/5/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Tập đoàn Tuần Châu tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao 02 công trình trường học và đường giao thông nông thôn do Tập đoàn Tuần Châu tài trợ với tổng kinh phí 10 tỷ đồng.
6/15/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025/anphamthongtin/2020-06/DHD1.png
Ngày 12/6/2020, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra giải pháp, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Hữu Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, cùng 53 Đảng viên thuộc đảng bộ được triệu tập về dự đại hội.
6/15/2020 10:00 AMYes1208Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Đỗ Hữu NghĩaĐại hội Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025/anphamthongtin/2020-06/DHD1.png
Ngày 12/6/2020, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra giải pháp, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Hữu Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, cùng 53 Đảng viên thuộc đảng bộ được triệu tập về dự đại hội.
6/15/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2020Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2020/anphamthongtin/2020-06/Gia VLXD T5-2020.png
Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 1735/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 5 năm 2020.
6/9/2020 8:00 PMNo989Đã ban hànhTin trong tỉnh; Giá vật liệu xây dựng(None)Thu MếnThông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2020/anphamthongtin/2020-06/Gia VLXD T5-2020.png
Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 1735/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 5 năm 2020.
6/9/2020 8:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn lao động đối với các đơn vị tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến TreThông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn lao động đối với các đơn vị tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre/anphamthongtin/2020-06/KQKT ATLD2020.png
Thực hiện triển khai Kế hoạch số 539/KH-SXD ngày 24/3/2020 của Sở Xây dựng về việc Tổ chức kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2020. Ngày 05/5/2020, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 214/QĐ-SXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn lao động đối với các đơn vị tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
6/9/2020 5:00 PMYes953Đã ban hànhTin trong tỉnh; Thanh tra(None)Minh ĐạtThông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn lao động đối với các đơn vị tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre/anphamthongtin/2020-06/KQKT ATLD2020.png
Thực hiện triển khai Kế hoạch số 539/KH-SXD ngày 24/3/2020 của Sở Xây dựng về việc Tổ chức kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2020. Ngày 05/5/2020, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 214/QĐ-SXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn lao động đối với các đơn vị tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
6/9/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 6 năm 2020Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 6 năm 2020/anphamthongtin/2020-06/CCHNMG21-6.png
​Ngày 01/6 Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ ban hành thông báo số 37/TB-DC về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 6 năm 2020) như sau:
6/5/2020 7:00 PMYes942Đã ban hànhTin trong tỉnh; Thông báo(None)Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 6 năm 2020/anphamthongtin/2020-06/CCHNMG21-6.png
​Ngày 01/6 Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ ban hành thông báo số 37/TB-DC về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 6 năm 2020) như sau:
6/5/2020 7:00 PMYesĐã ban hành
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNGTHÔNG BÁO TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG/anphamthongtin/2020-05/SHCCHN 05-6-2020.png
Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 1087/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
5/27/2020 2:00 PMNo531Đã ban hànhTin trong tỉnh; Thông báo(None)THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG/anphamthongtin/2020-05/SHCCHN 05-6-2020.png
Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 1087/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
5/27/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Công đoàn cơ sở - Chi đoàn Sở Xây dựng phối hợp tổ chức Lễ bàn giao nhà tình thương tại xã An Thuận, huyện Thạnh PhúCông đoàn cơ sở - Chi đoàn Sở Xây dựng phối hợp tổ chức Lễ bàn giao nhà tình thương tại xã An Thuận, huyện Thạnh Phú/anphamthongtin/2020-05/TNAT9.png
Sáng ngày 15/5/2020, Công đoàn cơ sở - Chi đoàn Sở Xây dựng đã phối hợp cùng với chính quyền xã An Thuận và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Bến Tre tổ chức Lễ bàn giao Nhà tình thương xã An Thuận, huyện Thạnh Phú.
5/20/2020 6:00 PMYes824Đã ban hànhTin trong tỉnh(None)Trần TínCông đoàn cơ sở - Chi đoàn Sở Xây dựng phối hợp tổ chức Lễ bàn giao nhà tình thương tại xã An Thuận, huyện Thạnh Phú/anphamthongtin/2020-05/TNAT9.png
Sáng ngày 15/5/2020, Công đoàn cơ sở - Chi đoàn Sở Xây dựng đã phối hợp cùng với chính quyền xã An Thuận và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Bến Tre tổ chức Lễ bàn giao Nhà tình thương xã An Thuận, huyện Thạnh Phú.
5/20/2020 6:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2020Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2020/anphamthongtin/2020-05/Gia VLXD T4-2020.png
Ngày 18 tháng 5 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 1523/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 4 năm 2020.
5/20/2020 10:00 AMNo766Đã ban hànhTin trong tỉnh; Giá vật liệu xây dựng(None)Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2020/anphamthongtin/2020-05/Gia VLXD T4-2020.png
Ngày 18 tháng 5 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 1523/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 4 năm 2020.
5/20/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next

Văn bản mới

 

Untitled 1