Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
 
Tin tức sự kiện - Giá vật liệu xây dựng
 
Ngày 02 tháng 10 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 3344/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 9 năm 2020. 
 
Ngày 04 tháng 9 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 2943/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 8 năm 2020. 
 
Ngày 07 tháng 8 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 2542/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 7 năm 2020. 
 
Ngày 09 tháng 7 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 2170/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 6 năm 2020.  
 
Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 1735/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 5 năm 2020.  
 
Ngày 18 tháng 5 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 1523/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 4 năm 2020.  
 
Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 883/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 3 năm 2020.  
 
Ngày 02 tháng 3 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 557/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 02 năm 2020.  
 
Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 322/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 01 năm 2020.  
 
Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 3792/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 10 năm 2019. 
 
 
  
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
639Góp ý dự thảo Phương án, Tờ trình và Quyết định sửa đổi một số Điều của Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Bến TreGóp ý dự thảo Phương án, Tờ trình và Quyết định sửa đổi một số Điều của Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Bến Tre
Thực hiện quy trình xây dựng, ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.

​Ngày 13 tháng 10 năm 2020, Sở Xây dựng ban hành công văn số 2372/SXD-VP về việc góp ý dự thảo Phương án, Tờ trình và Quyết định sửa đổi một số Điều của Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Bến Tre gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để có ý kiến góp ý.

Văn bản góp ý gửi về Sở Xây dựng từ nay đến trước ngày 21/10/2020 để hoàn chỉnh dự thảo gửi Sở Nội vụ thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét Quyết định.

- Công văn số 2372/SXD-VP: Cong_van_2372_Van_phong_13-10-2020_20201013014345368360_signed20201013024404.pdf

- Dự thảo phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Sở Xây dựng: 2_Phuong_an_sap_xep_to_chuc_bo_may_201013010021.doc

- Dự thảo tờ trình sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Sở Xây dựng: 3_To_trinh_xin_dieu_chinh_to_chuc_bo_may_201013010021.doc

- Dự thảo quyết định sửa đổi một số Điều của Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND: 4_Quyet_dinh_-_du_thao_201013010021.doc
13/10/2020 12:00 CHĐã ban hành
640Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2020Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2020
Ngày 02 tháng 10 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 3344/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 9 năm 2020.

Danh mục đơn giá được công bố kèm theo công văn này là cơ sở để các Chủ đầu tư tham khảo áp dụng để tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng công trình. Đối với những vật tư không có trong thông báo, chủ đầu tư có thể xác định trên cơ sở báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng và phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính cạnh tranh, hợp lý, phù hợp với mặt bằng xây dựng công trình.

Khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, các tổ chức cá nhân cần tham khảo và so sánh với các chủng loại vật liệu tương ứng sao cho các vật liệu sử dụng vào công trình có giá phù hợp với thị trường.

Thuế suất VAT của từng loại vật liệu, các đơn vị thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành.

Công văn số 3344/TB-STC-SXD: GIA VLXD T9-2020.pdf


09/10/2020 2:00 CHĐã ban hành
638Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn làm việc với ba tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến TreThứ trưởng Nguyễn Đình Toàn làm việc với ba tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre
Ngày 17/9/2020, tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre để nghe báo cáo về đề xuất dự án “Trạm bơm nước thô Cái Bè và hệ thống tuyến ống truyền tải”. Cùng tham dự buổi làm việc có đoàn công tác của Ủy ban nhân dân ba địa phương nói trên do ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (Tổ trưởng Tổ công tác điều phối dự án) làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các tỉnh này. Về phía Bộ Xây dựng có lãnh đạo, chuyên viên Cục Hạ tầng kỹ thuật và Vụ Quy hoạch – Kiến trúc.

LVTT1.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc

Nội dung buổi làm việc thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 7435/VBCP-CN ngày 08/9/2020 của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Xây dựng. Theo đó, giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan nghiên cứu kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về dự án “Trạm bơm nước thô Cái Bè và hệ thống tuyến ống truyền tải” tại văn bản số 3967/UBND-KTTC ngày 18/8/2020 về việc đề xuất đầu tư dự án này nhằm cung cấp nước thô cho 3 tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre ứng phó với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

Tại cuộc họp, đoàn công tác của 3 tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre đã báo cáo về tính cấp bách cần thiết phải thực hiện dự án “Trạm bơm nước thô Cái Bè và hệ thống tuyến ống truyền tải”. Theo báo cáo, mùa khô hạn giai đoạn 2015-2020 mà đỉnh điểm là mùa khô hạn năm 2019-2020 vừa qua, khu vực đồng bằng sông Cửu Long chịu thiệt hại nặng nề do diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, nước biển dâng dẫn đến hiện tượng xâm nhập mặn. Trong đó, 3 tỉnh nói trên là một trong các khu vực bị ảnh hưởng và thiệt hại rất lớn do nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất và nông nghiệp bị nhiễm mặn, đặc biệt nghiêm trọng là tại tỉnh Bến Tre. Chỉ tính riêng thiệt hại về nông nghiệp do hạn mặn tại 3 tỉnh ước tính lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Xâm nhập mặn khiến cho hầu hết các nhà máy nước mặt quy mô lớn đang hoạt động tại 3 tỉnh chưa có hoặc chưa đủ nguồn nước thô đảm bảo tiêu chuẩn để sản xuất và cung cấp nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt của người dân đồng thời gây khó khăn cho việc thu hút đầu tư trên địa bàn 3 tỉnh.

Đứng trước tình hình cấp bách của vấn đề nêu trên, thời gian qua 3 tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp để ứng phó, tuy nhiên vẫn chỉ mang tính chất tình thế. Do vậy, để giải quyết bài toán căn cơ về nguồn nước, đảm bảo an toàn nguồn nước và hạ tầng cấp nước ổn định; Ủy ban nhân dân 3 tỉnh đã thống nhất sự cần thiết phải đầu tư dự án “Trạm bơm nước thô Cái Bè và hệ thống tuyến ống truyền tải” với mục tiêu cung cấp nguồn nước thô cho các nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch hiện hữu và tương lai dọc tuyến trên địa bàn 3 tỉnh: Tiền Giang, Long An, Bến Tre. Đây là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần giải quyết về lâu dài trong vấn đề nguồn nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất trong bối cảnh diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

Theo báo cáo đề xuất dự án, “Trạm bơm nước thô Cái Bè và hệ thống tuyến ống truyền tải” sử dụng nguồn nước mặt lấy từ thượng nguồn sông Tiền (Trạm bơm Cái Bè), có dự phòng giải pháp thu nước từ sông Cái Cối thuộc huyện Cái Bè là một nhánh lớn của sông Tiền có đầu nguồn xuất phát từ khu vực tỉnh Đồng Tháp. Dự án có công suất dự kiến trong giai đoạn 1 (năm 2020-2021) là 300.000m3/ngày đêm, giai đoạn 2 (năm 2024-2025) là 500.000m3/ngày đêm; tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 2.300 tỷ đồng với nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước bằng hình thức mời gọi nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc, đề xuất dự án “Trạm bơm nước thô Cái Bè và hệ thống tuyến ống truyền tải” đã nhận được các ý kiến góp ý của 2 cơ quan chuyên môn Bộ Xây dựng là Cục Hạ tầng kỹ thuật và Vụ Quy hoạch-Kiến trúc. Theo đó, đề nghị tư vấn làm rõ sự phù hợp của dự án với Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 08/11/2016; cần đánh giá lại hiện trạng sử dụng nước thô của 3 tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre và đánh giá tác động môi trường đối với hệ thống ống truyền tải, vấn đề an toàn tuyến ống; cần làm rõ chất lượng nguồn nước đầu vào, vấn đề an toàn cấp nước trong tương lai, tính lâu dài của dự án…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đánh giá cao tính trách nhiệm của lãnh đạo 3 tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre về vấn đề hạn mặn ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương này. Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn nhất trí về sự cần thiết, khẩn trương thực hiện dự án “Trạm bơm nước thô Cái Bè và hệ thống tuyến ống truyền tải” và chỉ đạo Cục Hạ tầng kỹ thuật là đơn vị đầu mối của Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với 3 tỉnh, tổ công tác điều phối dự án thực hiện các nội dung công việc có liên quan để Bộ Xây dựng có văn bản vào cuối tháng 9/2020 báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về dự án.

Nguồn: http://moc.gov.vn


23/09/2020 4:00 CHĐã ban hành
637Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 9 năm 2020Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 9 năm 2020
Ngày 11/9/2020 Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ ban hành thông báo số 39/TB-DC về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 9 năm 2020) như sau:

-  Thời gian tổ chức thi: 

+ Đợt 1: Ngày 20 tháng 9 năm 2020

+ Đợt 2: Ngày 27 tháng 9 năm 2020

Mỗi đợt thi có 3 ca thi, cụ thể:

* Ca 1:      

++ Buổi sáng thi học phần cơ sở 120 phút, từ 08h00-10h00.

++ Buổi sáng thi học phần chuyên môn 120 phút, từ 10h15-12h15.

* Ca 2:        

++ Buổi trưa thi học phần cơ sở 120 phút, từ 12h30-14h30.

++ Buổi trưa thi học phần chuyên môn 120 phút, từ 14h45-16h45.

* Ca 3:        

++ Buổi chiều thi học phần cơ sở 120 phút, từ 17h00-19h00.

++ Buổi chiều thi học phần chuyên môn 120 phút, từ 19h15-21h15.

- Địa điểm tổ chức kỳ thi

+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ. 

+ Địa chỉ: Lầu 2 số 643 - Điện Biên Phủ - phường 1 - quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh

- Thời hạn nộp hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ dự thi

+ Thời hạn nộp hồ sơ:  

++ Đợt 1: từ 11/9/2020 đến 18/9/2020

++ Đợt 2: từ 11/9/2020 đến 25/9/2020

+ Địa điểm nộp hồ sơ:

1.  Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ. Địa chỉ: Lầu 2 số 643 - Điện Biên Phủ - phường 1 - quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh.

2. Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 03 đường Cách mạng Tháng 8 - phường An Hội - thành phố Bến Tre – tỉnh Bến Tre.

Hồ sơ nộp không đúng theo quy định của thông báo này sẽ không được xem xét dự thi. Hồ sơ đã nộp không trả lại cho người đăng ký dự thi.

- Thông tin liên hệ

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ:

+ Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ, ĐT: (028) 6293 4986, hotline: 0906 340 386 – 0902 767 662 – 0903 600 662 hoặc Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng – Sở Xây dựng Bến Tre, ĐT: 0275.3821027.

File đính kèm: Thong bao 39-DC 11-9-2020.pdf
14/09/2020 11:00 SAĐã ban hành
635Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt ngày 21/9/2020)Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt ngày 21/9/2020)
Ngày 09 tháng 9 năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 2032/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

- Thời gian thi: Từ 14 giờ đến 17 giờ, ngày 21 tháng 9 năm 2020.

- Địa điểm thi: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre – Tầng 14, Nhà làm việc các Sở, ngành tỉnh (Số 126a, Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Danh sách thí sinh: Kèm theo thông báo số 2032/TB-SXD.

- Chi phí sát hạch: 450.000đ/lượt sát hạch.

* Lưu ý:

- Đề nghị cá nhân đóng chi phí sát hạch chậm nhất đến ngày 15/9/2020.

- Kiểm tra thông tin cá nhân theo phụ lục kèm theo Thông báo này, nếu có sai đề nghị liên hệ điều chỉnh chậm nhất ngày 15/9/2020;

- Cá nhân dự thi phải có mặt lúc 13h30 của ngày thi để nghe hướng dẫn cách làm bài;

- Cá nhân đến dự thi sát hạch phải xuất trình giấy tờ hợp pháp (có ảnh) chứng minh đúng với cá nhân được tham dự sát hạch;

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc sát hạch đã được công bố điều chỉnh theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ:  http://www.xaydung.gov.vn.

- Việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực hiện thông qua phần mềm sát hạch tại địa chỉ: cchnxaydung.gov.vn (hướng dẫn sử dụng được tích hợp kèm theo phần mềm).

Để biết thêm thông tin, đề nghị các cá nhân liên hệ Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng Bến Tre, Số điện thoại: 02753.821027.

File đính kèm: Thong_bao_2032_Kinh_te_09-9-2020.pdfThong_bao_2032_Kinh_te_09-9-2020 (Phu luc).pdf

09/09/2020 4:00 CHĐã ban hành
636Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2020Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2020
Ngày 04 tháng 9 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 2943/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 8 năm 2020.

Danh mục đơn giá được công bố kèm theo công văn này là cơ sở để các Chủ đầu tư tham khảo áp dụng để tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng công trình. Đối với những vật tư không có trong thông báo, chủ đầu tư có thể xác định trên cơ sở báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng và phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính cạnh tranh, hợp lý, phù hợp với mặt bằng xây dựng công trình.

Khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, các tổ chức cá nhân cần tham khảo và so sánh với các chủng loại vật liệu tương ứng sao cho các vật liệu sử dụng vào công trình có giá phù hợp với thị trường.

Thuế suất VAT của từng loại vật liệu, các đơn vị thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành.

Công văn số 2943/TB-STC-SXD: GIA VLXD T8-2020.pdf


08/09/2020 11:00 SAĐã ban hành
634Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2020Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2020
Ngày 07 tháng 8 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 2542/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 7 năm 2020.

Danh mục đơn giá được công bố kèm theo công văn này là cơ sở để các Chủ đầu tư tham khảo áp dụng để tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng công trình. Đối với những vật tư không có trong thông báo, chủ đầu tư có thể xác định trên cơ sở báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng và phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính cạnh tranh, hợp lý, phù hợp với mặt bằng xây dựng công trình.

Khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, các tổ chức cá nhân cần tham khảo và so sánh với các chủng loại vật liệu tương ứng sao cho các vật liệu sử dụng vào công trình có giá phù hợp với thị trường.

Thuế suất VAT của từng loại vật liệu, các đơn vị thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành.

Công văn số 2542/TB-STC-SXD: GIA VLXD T7-2020.pdf


10/08/2020 7:00 CHĐã ban hành
633Bến Tre: 42 học viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thịBến Tre: 42 học viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị
Ngày 30/7/2020, tại Bến Tre, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựngBến Tre tổ chức Khóa đào tạo chuyên sâu về: “Quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị” theo Đề án 1961 của Chính phủ.

THXD2020.png

Ông Đặng Văn Đức - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bến Tre phát biểu tại lớp tập huấn

Tham dự Khóa đào tạo có ông Đặng Văn Đức - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bến Tre, ông Nguyễn Trung Kiên – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị cùng đông đủ 42 học viên là Chủ tịch, phó chủ tịch các huyện; cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Sở Xây dựng, các phòng chuyên môn,Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh, thành phố và huyện thuộc tỉnh Bến Tre.

Khóa đào tạo diễn ra trong 2 ngày, từ 30-31/7/2020 với nội dung cụ thể sau:

- Tổng quan về quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị

- Kỹ năng thực hiện quản lý Cao độ nền, giao thông và thoát nước mặt đô thị

- Kỹ năng thực hiện quản lý cấp nước, thoát nước thải, nghĩa trang và Vệ sinh môi trường đô thị

- Kỹ năng thực hiện quản lý cấp điện, chiếu sáng thông tin liên lạc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

- Nguồn lực và vốn cho phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị

- Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.

Hiện nay, Đề án 1961 đã đào tạo bồi dưỡng được hơn 660 lớp với số lượng hơn 32.200 học viên. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là cơ quan được Chính phủ và Bộ Xây dựng giao chủ trì thực hiện Đề án đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương với mục tiêu nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp trong công tác quản lý xây dựng, phát triển đô thị Việt Nam, tạo sự thống nhất và đồng đều của công tác này trên cả nước. Với nội dung chuyên đề thiết thực, các giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn sẽ đem đến những giờ giảng thú vị, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hữu ích với các cán bộ của tỉnh Bến Tre.

Nguồn: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng

30/07/2020 12:00 CHĐã ban hành
632Lễ bàn giao 40 căn nhà do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre tài trợ Lễ bàn giao 40 căn nhà do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre tài trợ
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng 17/7/2020 tại hội trường Thành ủy thành phố Bến Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre (Agribank) tổ chức Lễ bàn giao 40 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương hỗ trợ cho gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh do Agribank - Chi nhánh tỉnh Bến Tre tài trợ trong năm 2019 với tổng kinh phí 2 tỷ đồng.

TN40.1.png

Nhà tài trợ và hộ gia đình nhận nhà, quà chụp ảnh lưu niệm

Đến dự Lễ có ông Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ông Vũ Hồng Dụ, Giám đốc Agribank - Chi nhánh tỉnh Bến Tre và Giám đốc 10 Chi nhánh các huyện, thành phố và Đồng Khởi cùng đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bến Tre, lãnh đạo UBND các huyện, UBND xã, phường, thị trấn và hộ dân nhận nhà tham dự.

TN40.2.png

Lãnh đạo địa phương, nhà tài trợ bàn giao nhà cho gia đình ông Hồ Ngọc Khoa,

ngụ tại ấp 3, xã Nhơn Thạnh, TPBT.

Sau gần 04 tháng tổ chức triển khai thực hiện, 40 căn nhà tình nghĩa, tình thương đã xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, bình quân 52m2/căn, chất lượng nhà đảm bảo đạt 04 cứng theo quy định: Móng cột bê tông cốt thép, nền xi măng hoặc lót gạch, vách gạch, mái lợp tôn. Chi phí trung bình cho mỗi căn nhà khoảng 80 triệu đồng/căn. Tổng chi phí xây dựng 40 căn nhà khoảng: 3,2 tỷ đồng, trong đó: Agribank - Chi nhánh tỉnh, Chi nhánh các huyện, thành phố và Đồng Khởi tài trợ 2 tỷ đồng; số tiền còn lại do gia đình, bà con lối xóm và của chính hộ gia đình thụ hưởng đã dành dụm đóng góp.

TN40.3.png

Nhà tài trợ trao bảng tượng trưng tài trợ hai tỷ đồng cho đại diện lãnh đạo tỉnh

thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2020

Phát biểu tại buổi lễ trao nhà, Vũ Hồng Dụ, Giám đốc Agribank chi nhánh Bến Tre cho biết trong những năm qua Agribank đã dành hàng chục tỉ đồng để thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội ở địa phương. Tại buổi lễ bàn giao hôm nay Agribank sẽ tiếp tục tài trợ 2 tỷ đồng để tỉnh làm công tác an sinh xã hội năm 2020, Ông hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa trong những năm tiếp theo.

TN40.4.png

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho tập thể

và cá nhân đơn vị tài trợ

Thay mặt UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Đức Phó Chủ tịch thường trực đã trao tặng bằng khen cho 11 tập thể và 5 cá nhân đã tích cực ủng hộ vật chất và vận động 2 tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương trên địa bàn tỉnh.

21/07/2020 2:00 CHĐã ban hành
630Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngThông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 1568/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

- Thời gian thi:  Từ 08 giờ đến 11 giờ, ngày 28 tháng 7 năm 2020.

- Địa điểm thi: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre – Tầng 14, Nhà làm việc các Sở, ngành tỉnh (Số 126a, Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Danh sách thí sinh: Kèm theo thông báo số 1568/TB-SXD.

Để biết thêm thông tin, đề nghị các cá nhân liên hệ Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng Bến Tre, Số điện thoại: 02753.821027.

File đính kèm: Thong bao 1568 KT 20-7-2020 - Thong bao thi sat hach (TH).pdf


21/07/2020 11:00 SAĐã ban hành
631Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 7 năm 2020Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 7 năm 2020
Ngày 10/7/2020 Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ ban hành thông báo số 38/TB-DC về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 7 năm 2020) như sau:

-  Thời gian tổ chức thi: Ngày 26 tháng 7 năm 2020

Mỗi đợt có 2 ca thi, cụ thể:

+ Ca 1: Buổi sáng thi học phần cơ sở 120 phút, từ 08h00 -10h00.

+ Ca 2: Buổi sáng thi học phần chuyên môn 120 phút, từ 10h15-12h15.

- Địa điểm tổ chức kỳ thi

+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ. 

+ Địa chỉ: Lầu 2 số 643 - Điện Biên Phủ - phường 1- quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh

- Thời hạn nộp hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ dự thi

+ Thời hạn nộp hồ sơ:  từ 10/7/2020 đến 23/7/2020

+ Địa điểm nộp hồ sơ:

1.  Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ. Địa chỉ: Lầu 2 số 643 - Điện Biên Phủ - phường 1 - quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh.

2. Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 03 đường Cách mạng Tháng 8 - phường An Hội - thành phố Bến Tre – tỉnh Bến Tre.

Hồ sơ nộp không đúng theo quy định của thông báo này sẽ không được xem xét dự thi. Hồ sơ đã nộp không trả lại cho người đăng ký dự thi.

- Thông tin liên hệ

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ:

+ Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ, ĐT: (028) 6293 4986, hotline: 0906 340 386 – 0902 767 662 – 0903 600 662 hoặc Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng – Sở Xây dựng Bến Tre, ĐT: 0275.3821027.

File đính kèm: 

15/07/2020 12:00 CHĐã ban hành
629Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2020Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2020
Ngày 09 tháng 7 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 2170/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 6 năm 2020.

Danh mục đơn giá được công bố kèm theo công văn này là cơ sở để các Chủ đầu tư tham khảo áp dụng để tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng công trình. Đối với những vật tư không có trong thông báo, chủ đầu tư có thể xác định trên cơ sở báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng và phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính cạnh tranh, hợp lý, phù hợp với mặt bằng xây dựng công trình.

Khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, các tổ chức cá nhân cần tham khảo và so sánh với các chủng loại vật liệu tương ứng sao cho các vật liệu sử dụng vào công trình có giá phù hợp với thị trường.

Thuế suất VAT của từng loại vật liệu, các đơn vị thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành.

Công văn số 2170/TB-STC-SXD: Gia VLXD_T6-2020.pdf10/07/2020 10:00 SAĐã ban hành
627Lễ khánh thành, bàn giao 02 công trình trường học và đường giao thông nông thôn do Tập đoàn Tuần Châu tài trợ tại tỉnh Bến Tre Lễ khánh thành, bàn giao 02 công trình trường học và đường giao thông nông thôn do Tập đoàn Tuần Châu tài trợ tại tỉnh Bến Tre
Sáng ngày 13/5/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Tập đoàn Tuần Châu tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao 02 công trình trường học và đường giao thông nông thôn do Tập đoàn Tuần Châu tài trợ với tổng kinh phí 10 tỷ đồng.

TNTC1.png

Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân nhận biển trưng 10 tỷ đồng của nhà trài trợ

Đến dự Lễ có ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Yến Nhi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Đoàn Văn Đảnh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đại tá Tô Hải Nam - Phó Tổng Giám đốc thường trực, ông Dương Hùng Sơn -Tổng Giám đốc phía Nam Tập đoàn Tuần Châu, đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du Lịch, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, lãnh đạo huyện cùng tham dự.

TNTC21.png

Lãnh đạo tỉnh, địa phương cùng nhà tài trợ cắt băng khánh thành

Sau gần 05 tháng thi công 02 công trình Trường Tiểu học Thạnh Hải - Điểm trường Doi Đước (4 phòng học), Trường Mẫu giáo Thạnh Hải - Điểm trường Thạnh An (03 phòng học) và đường bê tông nông thôn ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Phong (rộng 3m dài 790,6m) được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Các công trình trường học có kết cấu móng cột bê tông cốt thép, nền ceramic, vách gạch sơn nước, mái lợp ngói; quy mô 1 tầng và kèm theo các hạng mục phụ như: San lắp mặt bằng, nhà xe, nhà vệ sinh, cổng tường rào, sân đường nội bộ, hồ nước, bục ghi danh đơn vị tài trợ.

TNTC3.png

Các đại biểu bàn giao công trình Trường Tiểu học Thạnh Hải - Điểm trường Doi Đước

Trong những năm qua, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, các ngành, các mạnh thường quân quan tâm đặc biệt. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân, đặc biệt là cơ sở vật chất trường học để các em nhỏ có trường lớp tốt hơn.

TNTC4.png

Trường Tiểu học Thạnh Hải - Điểm Trường Doi Đước

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho Tập đoàn Tuần Châu, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh và các cá nhân đã có thành tích vận động, ủng hộ vật chất xây dựng 02 công trình trường học và đường giao thông nông thôn nêu trên; đồng thời chân thành cảm ơn Tập đoàn Tuần Châu đã tài trợ an sinh xã hội tại địa phương và mong rằng trong thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý đơn vị./

15/06/2020 12:00 CHĐã ban hành
628Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 12/6/2020, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra giải pháp, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Hữu Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, cùng 53 Đảng viên thuộc đảng bộ được triệu tập về dự đại hội.

DHD1.png

Quang cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Xây dựng đã luôn bám sát nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ trực thuộc hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra, chăm lo công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, trong nhiệm kỳ đã có 17 đoàn viên, công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, phấn đấu xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh. Đảng bộ Sở 5 năm liền được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

DHDB2.png

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận các nội dung liên quan đến đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, tạo môi trường làm việc để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; công tác quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng. Đó là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ sở nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng viên Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Sở.

Từ kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ mới Đảng bộ Sở Xây dựng tích cực đổi mới, nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn để góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành đặt ra. Đồng thời, xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong nhiệm kỳ tới:

1. Tăng cường, kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường, điều kiện làm việc tốt, thúc đẩy sự năng động, đổi mới, sáng tạo của từng cá nhân, đơn vị để xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

2. Tập trung lãnh đạo thực hiện công tác phát triển đô thị, nông thôn, làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

DHDB3.png

Ông Phạm Hữu Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Hữu Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng những thành tích của Đảng bộ sở trong nhiệm kỳ vừa qua. Đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Khối và quá trình phát triển của tỉnh nhà. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cần bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ sở và sắp tới Đại hội Đảng bộ tỉnh. Để khắc phục những khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện các chương trình, đề án về phát triển ngành xây dựng. Phát huy hơn nữa trách nhiệm trong tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để phát huy nội lực, thu hút ngoại lực đầu tư phát triển. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, đảm bảo cho sự phát triển trên các lĩnh vực đúng định hướng, đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao nhất.

DHDB4.png

Ông Phạm Hữu Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí, bầu trực tiếp đồng chí Bí thư tại Đại hội; đồng chí Đoàn Công Dũng -  Giám đốc Sở Xây dựng tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy và bầu 03 đại biểu dự Đại hội đại biểu cấp trên.

 Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Đoàn Công Dũng, Bí thư đảng ủy chân thành cám ơn quý đại biểu có những ý kiến đóng góp chân thành, khách quan về những tồn tại, hạn chế của ngành, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới. Tập thể đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đoàn kết, thống nhất, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025.

15/06/2020 10:00 SAĐã ban hành
624Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2020Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2020
Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 1735/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 5 năm 2020.

Danh mục đơn giá được công bố kèm theo công văn này là cơ sở để các Chủ đầu tư tham khảo áp dụng để tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng công trình. Đối với những vật tư không có trong thông báo, chủ đầu tư có thể xác định trên cơ sở báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng và phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính cạnh tranh, hợp lý, phù hợp với mặt bằng xây dựng công trình.

Khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, các tổ chức cá nhân cần tham khảo và so sánh với các chủng loại vật liệu tương ứng sao cho các vật liệu sử dụng vào công trình có giá phù hợp với thị trường.

Thuế suất VAT của từng loại vật liệu, các đơn vị thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành.

File đính kèm: Gia_VLXD_T5-2020.pdf


09/06/2020 8:00 CHĐã ban hành
625Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn lao động đối với các đơn vị tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến TreThông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn lao động đối với các đơn vị tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Thực hiện triển khai Kế hoạch số 539/KH-SXD ngày 24/3/2020 của Sở Xây dựng về việc Tổ chức kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2020. Ngày 05/5/2020, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 214/QĐ-SXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn lao động đối với các đơn vị tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

​Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 18 công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Nhìn chung, Các đơn vị tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng chấp hành pháp luật về an toàn lao động. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa chấp hành, Đoàn kiểm tra đã đề nghị Giám đốc Sở có thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn lao động đối với các đơn vị tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre biết để tăng cường chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định.

Thông báo số 1128/TB-SXD ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Sở Xây dựng: Thong bao so 1128 - Thanh tra.pdf                                           
09/06/2020 5:00 CHĐã ban hành
626Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 6 năm 2020Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt tháng 6 năm 2020
​Ngày 01/6 Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ ban hành thông báo số 37/TB-DC về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (tháng 6 năm 2020) như sau:

-  Thời gian tổ chức thi: Ngày 21 tháng 6 năm 2020

Mỗi đợt có 2 ca thi, cụ thể:

+ Ca 1: Buổi sáng thi học phần cơ sở 120 phút, từ 08h00 -10h00.

+ Ca 1: Buổi sáng thi học phần chuyên môn 120 phút, từ 10h15-12h15.

- Địa điểm tổ chức kỳ thi

+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ. 

+ Địa chỉ: Lầu 2 số 643 - Điện Biên Phủ - phường 1- quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh

- Thời hạn nộp hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ dự thi

+ Thời hạn nộp hồ sơ:  từ 01/6/2020 đến 18/6/2020

+ Địa điểm nộp hồ sơ:

1.  Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ. Địa chỉ: Lầu 2 số 643 - Điện Biên Phủ - phường 1 - quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh.

2. Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 03 đường Cách mạng Tháng 8 - phường An Hội - thành phố Bến Tre – tỉnh Bến Tre.

Hồ sơ nộp không đúng theo quy định của thông báo này sẽ không được xem xét dự thi. Hồ sơ đã nộp không trả lại cho người đăng ký dự thi.

- Thông tin liên hệ

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ:

+ Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo Doanh Chủ, ĐT: (028) 6293 4986, hotline: 0906 340 386 – 0902 767 662 – 0903 600 662 hoặc Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng – Sở Xây dựng Bến Tre, ĐT: 0275.3821027.

File đính kèm: Thong_bao_37_Cty_Doanh_Chu_12-6-2020_0001_0001_20200615075007358350.pdf


05/06/2020 7:00 CHĐã ban hành
623THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNGTHÔNG BÁO TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 1087/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

- Thời gian thi:  Từ 08 giờ đến 11 giờ, ngày 05 tháng 6 năm 2020.

- Địa điểm thi: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre – Tầng 14, Nhà làm việc các Sở, ngành tỉnh (Số 126a, Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Danh sách thí sinh: Kèm theo thông báo số 1087/TB-SXD.

Để biết thêm thông tin, đề nghị các cá nhân liên hệ Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng Bến Tre, Số điện thoại: 02753.821027.

File đính kèm: Thong_bao_1087_Kinh_te_27-5-2020.pdf Thong_bao_1087_Kinh_te_27-5-2020 (DS).pdf


27/05/2020 2:00 CHĐã ban hành
622Công đoàn cơ sở - Chi đoàn Sở Xây dựng phối hợp tổ chức Lễ bàn giao nhà tình thương tại xã An Thuận, huyện Thạnh PhúCông đoàn cơ sở - Chi đoàn Sở Xây dựng phối hợp tổ chức Lễ bàn giao nhà tình thương tại xã An Thuận, huyện Thạnh Phú
Sáng ngày 15/5/2020, Công đoàn cơ sở - Chi đoàn Sở Xây dựng đã phối hợp cùng với chính quyền xã An Thuận và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Bến Tre tổ chức Lễ bàn giao Nhà tình thương xã An Thuận, huyện Thạnh Phú.

Tiếp tục theo Kế hoạch số 12/KH-CĐCS-CĐ, nhằm thực hiện công trình có ý nghĩa chào mừng Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025, Công đoàn cơ sở - Chi đoàn Sở Xây dựng cùng các nhà tài trợ đến tham dự buổi Lễ bàn giao Nhà tình thương cho bà Phạm Thị Lan ngụ tại ấp An Hoà, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú.

Nhà tình thương khởi công vào sáng ngày 24/3/2020, kinh phí hỗ trợ được vận động từ Ngân hàng Agribank chi nhánh Bến Tre, Công ty TNHH Tôn Thép Sài Gòn và một phần của gia đình đóng góp. Công trình được xây dựng hoàn thành cuối tháng 4/2020, đến nay đã được đưa vào sử dụng. Nhìn chung, căn nhà được xây dựng kiên cố, hệ thống kết cấu bêtông cốt thép, tường xây gạch, hệ thống xà gồ thép, mái tole, hệ thống cửa đi, cửa sổ được lắp đặt đầy đủ đảm bảo an toàn trong mưa bão, đáp ứng cơ bản nhu cầu ở của gia đình.


Hình ảnh ngôi nhà trước đây của bà Phạm Thị Lan, ấp An Hoà, xã An Thuận


Hình ảnh nhà tình thương (sau khi xây dựng hoàn thành)

Ông Trần Đăng Tín, Bí thư Chi đoàn Sở Xây dựng, báo cáo quá trình hỗ trợ của các nhà tài trợ để xây dựng hoàn thành nhà tình thương cho gia đình bà Lan. Nhân dịp này, thay mặt Công đoàn cơ sở - Chi đoàn Sở Xây dựng, ông gửi lời tri ân đến các nhà tài trợ đã đồng hành cùng với Sở Xây dựng, tạo nên những công trình, phần việc có ý nghĩa nhân văn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Thuận.


Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa, PGĐ Ngân hàng Agribank, chi nhánh Bến Tre trao Quyết định bàn giao Nhà tình thương cho gia đình bà Phạm Thị Lan


Ông Đặng Văn Đức, đại diện Đảng uỷ Sở Xây dựng, trao Thư cám ơn đến NH Agribank, chi nhánh Bến Tre


Ông Võ Văn Hoàng Em, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, trao Thư cám ơn đến Công ty TNHH Tôn thép Sài Gòn


Ông Nguyễn Anh Phương , Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng, trao Thư cám ơn đến nhóm từ thiện 86-89 Nguyễn Đình Chiểu


Ông Trần Đăng Tín, Bí thư Chi đoàn Sở Xây dựng, trao Thư cám ơn đến Công ty TNHH Đầu tư XD Nam Quốc


Ông Võ Văn Hoàng Em – Chủ tịch công đoàn Viên chức tỉnh và bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa tiến hành nghi thức gỡ bảng Nhà tình thương

Tiếp tục, đoàn nhà tài trợ đến trường Tiểu học An Thuận, nơi lắp đặt hệ thống máy lọc nước, để trao đổi, sử dụng và bàn giao cho nhà trường. Hệ thống máy lọc tạo ra nguồn nước sạch, ngọt, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho trường và cho bà con khu vực lân cận dùng chung. Ông Đặng Văn Đức, đại diện Đảng uỷ Sở Xây dựng, trao đổi với nhà trường cần giữ gìn, bảo quản để sử dụng lâu dài.

Kết thúc chuyến đi, Đảng uỷ, các đoàn thể Sở Xây dựng và các nhà tài trợ đến Nhà văn hoá xã, để trao tặng 175 phần quà (trị giá 200.000 đồng/phần) đến các hộ nghèo trên địa bàn xã. Dù tiết trời oi bức, gương mặt đầy mồ hôi, nhưng thấy niềm vui của bà con ở đây, ai cũng vui vẻ, phấn khởi gửi đến bà con niềm yêu thương, niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp.

Một số hình ảnh của buổi sáng bàn giao:


Bà Giao Chi, đại diện nhóm từ thiện 86-89 Nguyễn Đình Chiểu, trao tặng quà cho gia đình


Ông Nguyễn Hoàng Hảo, Cty TNHH ĐTXD Nam Quốc, trao tặng quà cho gia đình


Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, đại diện UBND xã An Thuận, trao tặng quà cho gia đình


20/05/2020 6:00 CHĐã ban hành
621Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2020Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2020
Ngày 18 tháng 5 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 1523/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 4 năm 2020.

Danh mục đơn giá được công bố kèm theo công văn này là cơ sở để các Chủ đầu tư tham khảo áp dụng để tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng công trình. Đối với những vật tư không có trong thông báo, chủ đầu tư có thể xác định trên cơ sở báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng và phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính cạnh tranh, hợp lý, phù hợp với mặt bằng xây dựng công trình.

Khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, các tổ chức cá nhân cần tham khảo và so sánh với các chủng loại vật liệu tương ứng sao cho các vật liệu sử dụng vào công trình có giá phù hợp với thị trường.

Thuế suất VAT của từng loại vật liệu, các đơn vị thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành.

File đính kèm: Gia_VLXD_T4-2020.pdf


20/05/2020 10:00 SAĐã ban hành
620Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm việc tại Bến Tre đánh giá các giải pháp cấp nước sạch trên địa bàn tỉnhThứ trưởng Bộ Xây dựng làm việc tại Bến Tre đánh giá các giải pháp cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh
Ngày 15 tháng 5 năm 2020, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn làm Trưởng đoàn đã đến làm việc tại tỉnh Bến Tre nhằm đánh giá các giải pháp bảo đảm cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị có liên quan tiếp, làm việc với đoàn.

LVTT1.png

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết: Mùa khô năm 2019-2020, tình hình xâm nhập mặn trên địa bản tỉnh Bến Tre diễn biến gay gắt, khốc liệt hơn rất nhiều so với đợt mặn lịch sử mùa khô năm 2015-2016. Trong lĩnh vực cấp nước sinh hoạt,hiện tại, nguồn nước cấp cho các nhà máy nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre đều bị nhiễm mặn vượt mức cho phép, độ mặn trung binh nước cấp ra phục vụ sinh hoạt của người dân dao động ở mức trên 5‰, không thể dùng để ăn uống và rất khó khăn trong sinh hoạt. Với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự hỗ trợ của trung ương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nên việc vận chuyển nước ngọt từ thượng nguồn, lắp đặt hệ thống lọc xử lý nước RO đã góp phần giải quyết một phần nhu cầu nước ngọt phục vụ sinh hoạt thiết yếu của người dân. Để giải quyết yêu cầu về cung cấp nước sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bến Tre đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp như đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi tạo thành các vùng nước ngọt cung cấp nguồn nước thô cho các nhà máy nước, kêu gọi đầu tư xây dựng hệ thống truyền dẫn nước thô từ các khu vực không bị nhiễm mặn, đầu tư xây mới kết hợp nâng cấp trang bị các thiết bị xử lý nước nhiễm mặn cho các nhà máy nước hiện hữu. Sở Xây dựng cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến Quy hoạch cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cơ chế chính sách liên quan đến giá nước sạch.

LVTT2.png

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Hữu Lập tiếp và làm việc với đoàn

Trao đổi với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Hữu Lập cho biết,Bến Tre rất hoan nghênh các nhà đầu tư đến nghiên cứu đầu tư các dự án giúp tỉnh chủ động giải pháp ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, nhất là các dự án liên quan đến lĩnh vực cung cấp nước sạch; đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng và các bộ ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Bến Tre hoàn thiện hệ thống thủy lợi của tỉnh, nhất là trước mắt cần ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hồ chứa nước thuộc 03 huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú để cung cấp cho các nhà máy nước sinh hoạt nông thôn phục vụ người dân khu vực ven biển.

LVTT3.png

Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Nguyễn Đình Toàn làm việc tại tỉnh Bến Tre nhằm đánh giá các giải pháp bảo đảm cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đánh giá cao công tác chủ động của Bến Trecũng như các giải pháp ngắn hạn và dài hạn đểbảo đảm cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, cùng với kết quả làm việc tại Long An và Tiền Giang, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là đối với khu vực nông thôn, ven biển, không để tình trạng bị động, thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô hàng năm.

Cùng ngày, đoàn công tác Bộ Xây dựng đã đi khảo sát thực tế tại Trạm bơm nước thô Cái Cỏ và Đập tạm Cái Cỏ tại xã Quới Thành, huyện Châu Thành, Nhà máy nước Sơn Đông của Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Bến Tre và nghe Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP báo cáo đề xuất dự án đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước thô sông Tiền từ khu vực cầu Mỹ Thuận dẫn về cung cấp cho 3 tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre.

15/05/2020 5:00 CHĐã ban hành
618Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2020Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2020
Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 883/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 3 năm 2020.

Danh mục đơn giá được công bố kèm theo công văn này là cơ sở để các Chủ đầu tư tham khảo áp dụng để tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng công trình. Đối với những vật tư không có trong thông báo, chủ đầu tư có thể xác định trên cơ sở báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng và phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính cạnh tranh, hợp lý, phù hợp với mặt bằng xây dựng công trình.

Khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, các tổ chức cá nhân cần tham khảo và so sánh với các chủng loại vật liệu tương ứng sao cho các vật liệu sử dụng vào công trình có giá phù hợp với thị trường.

Thuế suất VAT của từng loại vật liệu, các đơn vị thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành.

File đính kèm: Gia_VLXD_T3-2020.pdf


28/04/2020 6:00 CHĐã ban hành
617Thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến TreThực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Nhằm chủ động và tăng cường các biện pháp phù hợp trong phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 618/SXD-QLXD với các nội dung cụ thể như sau:

1. Các công trình đang triển khai thi công xây dựng:

- Ngoài đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và các quy định khác theo quy định của pháp luật, phải đảm bảo không được tập trung công nhân và cán bộ kỹ thuật từ 10 người trở lên trong không gian làm việc như phòng họp, sàn công tác, máy vận thăng, thang máy và các không gian khác tại công trường. Người lao động phải mang khẩu trang, thiết bị bảo hộ, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người.

- Đối với các công trình cải tạo, sửa chữa mà có người đang làm việc trong công trình phải có hàng rào che chắn đảm bảo không có tiếp xúc giữa công nhân và người làm việc trong công trình.

- Yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng công trình không được điều động công nhân từ các công trình qua lại và không nhận công nhân từ nơi khác đến.

- Trường hợp nhà thầu thi công có cán bộ quản lý, công nhân xây dựng có nhà ở ngoài địa bàn có công trình phải tổ chức được cho cán bộ quản lý, công nhân nghỉ lại đảm bảo không di chuyển ra khỏi địa bàn.

- Thực hiện biện pháp khử khuẩn bề mặt, thiết bị máy móc và các thiết bị nhiều người sử dụng. Tổ chức đo thân nhiệt cho người ra, vào công trình, đo thân nhiệt cho người lao động vào đầu và cuối ca (nếu có điều kiện), trường hợp nhiệt độ cơ thể từ 37,5 độ C trở lên thì nhắc nhở liên hệ cơ quan y tế tại địa phương để được kiểm tra.

- Đối với các công trình nhà thầu thi công xây dựng không đảm bảo các yêu cầu nêu trên hoặc có đề nghị tạm ngưng thi công xây dựng, chủ đầu tư xem xét có ý kiến và báo cáo Sở Xây dựng để theo dõi.

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai nội dung theo văn bản này đến các chủ đầu tư đang triển khai đầu tư xây dựng công trình, dự án, nhà ở thuộc thẩm quyền, địa bàn quản lý để biết và thực hiện.

3. Thời gian thực hiện đến hết ngày 15/4/2020, sau thời hạn này Sở Xây dựng sẽ có văn bản triển khai tiếp tục trên cơ sở chỉ đạo của cơ quan chức năng về phòng chống dịch Covid-19.

Thông tin chi tiết: Công văn số 618/SXD-QLXD

01/04/2020 8:00 SAĐã ban hành
616Công đoàn cơ sở và Chi đoàn Sở Xây dựng tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình thương tại xã An Thuận, huyện Thạnh PhúCông đoàn cơ sở và Chi đoàn Sở Xây dựng tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình thương tại xã An Thuận, huyện Thạnh Phú
Sáng ngày 24/3/2020, các tổ chức đoàn thể của Sở Xây dựng đã phối hợp cùng với chính quyền xã An Thuận và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Bến Tre tổ chức Lễ khởi công Nhà tình thương xã An Thuận, huyện Thạnh Phú.

Nhằm thực hiện công trình có ý nghĩa chào mừng Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025, Công đoàn cơ sở - Chi đoàn Sở Xây dựng vận động Ngân hàng Agribank chi nhánh Bến Tre, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình thương cho bà Phạm Thị Lan ngụ tại ấp An Hoà, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú. Đây là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình làm thuê, thu nhập không ổn định, có con đang bị bệnh hiểm nghèo.

Nhà tình thương được khởi công vào sáng ngày 24/3/2020, với sự có mặt của nhà tài trợ chính là Ngân hàng Agribank chi nhánh Bến Tre. Nhằm đảm bảo công trình khang trang, chắc chắn, Công đoàn cơ sở - Chi đoàn Sở vận động tài trợ thêm hệ thống đòn tay, mái tole.

Tại buổi lễ, các đơn vị tham dự đã phát biểu ý kiến, trong đó, đồng chí Đặng Văn Đức, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã nêu rõ về mục đích vận động xây dựng nhà tình thương, các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, mong muốn công trình đạt yêu cầu qui cách về xây dựng nhà tình thương và đảm bảo chất lượng sử dụng lâu dài.

AN1.png

Hình ảnh nhà ở hiện hữu của bà Phạm Thị Lan, ấp An Hoà, xã An Thuận (trước khi xây dựng nhà tình thương)

AT2.png

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Bến Tre phát biểu tại buổi Lễ khởi công

AT3.png

Ông Đặng Văn Đức, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng 

phát biểu, dặn dò với chủ hộ và địa phương khi xây dựng nhà tình thương


AT4.png

Ngân hàng Agribank trao bảng tài trợ Nhà tình thương cho hộ gia đình bà Phạm Thị Lan 

với sự có mặt của lãnh đạo Sở Xây dựng, chính quyền xã An Thuận

 AT5.png

Các đơn vị thực hiện nghi thức Lễ khởi công Nhà tình thương

Buổi lễ khởi công kết thúc trong sự vui mừng của gia đình bà Phạm Thị Lan. Công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao trong 30-45 ngày./.

27/03/2020 4:00 CHĐã ban hành
615Tình hình tai nạn lao động trong lĩnh vực thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến TreTình hình tai nạn lao động trong lĩnh vực thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước, ngành xây dựng đã có những bước tiến vượt bậc, đạt được trình độ công nghệ ngang tầm khu vực, có sự tăng trưởng cao, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, thi công xây dựng công trình cũng được đánh giá là lĩnh vực có rủi ro cao về tai nạn lao động (TNLĐ) và thực tế, nhiều vụ TNLĐ nghiêm trọng đã xảy ra, không chỉ để lại hậu quả nặng nề cho người lao động, để lại gánh nặng cho người thân, gia đình và xã hội mà còn gây tâm lý không tốt đối với lĩnh vực này.

Trong 05 năm (2015-2019) toàn tỉnh xảy ra 46 vụ TNLĐ, làm 19 người chết và 47 người bị thương (nguồn Thanh tra Sở Lao động và Thanh tra Sở Xây dựng). Trong đó, có 13 người chết chiếm 68,42% trên tổng số vụ TNLĐ rơi vào lĩnh vực thi công xây dựng.

Riêng trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh Bến Tre chỉ xảy ra 08 vụ TNLĐ trong lĩnh vực thi công xây dựng nhưng làm 06 người chết và 11 người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến các vụ TNLĐ chủ yếu là do các chủ thể tham gia thi công xây dựng công trình không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các quy định pháp luật về ATLĐ. Cụ thể như: không tổ chức phối hợp giữa các nhà thầu để thực hiện quản lý ATLĐ; cán bộ giám sát, bộ phận quản lý ATLĐ của nhà thầu thi công không có mặt tại công trường để thực hiện nhiệm vụ được giao; thi công xây dựng không có phương tiện, biện pháp che chắn; sử dụng người lao động không có thiết bị bảo vệ cá nhân; không có biển cảnh báo đề phòng tai nạn; không kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi sử dụng; đối với công trình nhà ở do các nhà thầu tư nhân hoặc các nhóm thợ tự tổ chức thi công, không hiểu biết, không có trình độ chuyên môn, ý thức lao động kém, người lao động không được huấn luyện, hướng dẫn về ATLĐ…

Năm 2020, để góp phần đảm bảo công tác ATLĐ trong lĩnh vực thi công xây dựng đi vào nền nếp, đảm bảo an toàn cho người lao động. Ngày 24/3/2020, Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2020. Theo kế hoạch, Thanh tra Xây dựng sẽ tổ chức kiểm tra thực tế tại các công trường thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đối với các chủ thể tham gia thi công xây dựng công trình./.

26/03/2020 2:00 CHĐã ban hành
619Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, quý IV và năm 2019Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, quý IV và năm 2019
Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành quyết định số 160/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng  10, 11, 12, quý IV và năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Các chỉ số giá trong Tập chỉ số giá xây dựng được ban hành kèm theo quyết định số 160/QĐ-SXD là cơ sở để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

File đính kèm: 2019 - Quyet_dinh_160_Kinh_te_20-02-2020 - CSG T10,11,12 va nam 2019.pdf


24/03/2020 2:00 CHĐã ban hành
614Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2020Thông báo giá Vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2020
Ngày 02 tháng 3 năm 2020, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã ban hành công văn liên Sở số 557/TB-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 02 năm 2020.

Danh mục đơn giá được công bố kèm theo công văn này là cơ sở để các Chủ đầu tư tham khảo áp dụng để tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng công trình. Đối với những vật tư không có trong thông báo, chủ đầu tư có thể xác định trên cơ sở báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng và phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính cạnh tranh, hợp lý, phù hợp với mặt bằng xây dựng công trình.

Khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, các tổ chức cá nhân cần tham khảo và so sánh với các chủng loại vật liệu tương ứng sao cho các vật liệu sử dụng vào công trình có giá phù hợp với thị trường.

Thuế suất VAT của từng loại vật liệu, các đơn vị thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành.

File công văn số 557/TB-STC-SXD: Gia_VLXD_T02-2020.pdf

16/03/2020 5:00 CHĐã ban hành
613Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngThông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Ngày 04 tháng 3 năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành thông báo số 368/TB-SXD về thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

- Thời gian thi:  Từ 08 giờ đến 11 giờ, ngày 16 tháng 3 năm 2020.

- Địa điểm thi: Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Bến Tre (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) – Số 45 Đại lộ Đồng Khởi, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Danh sách thí sinh: Kèm theo thông báo số 368/TB-SXD.

Để biết thêm thông tin, đề nghị các cá nhân liên hệ Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng Bến Tre, Số điện thoại: 02753.821027.

File đính kèm: Thong_bao_368_Kinh_te_04-3-2020.pdf


06/03/2020 3:00 CHĐã ban hành
612Đại hội điểm tại Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựngĐại hội điểm tại Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng
Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/ĐU ngày 11/9/2019 của Đảng ủy Sở Xây dựng về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022. Theo đó, Đảng ủy Sở Xây dựng đã chọn Chi bộ 2 để tổ chức Đại hội điểm. Sau một thời gian chuẩn bị và được sự nhất trí của Đảng ủy Sở, ngày 14/02/2020, Chi bộ 2 tiến hành tổ chức Đại hội đảng viên chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, đồng thời nhìn nhận những mặt còn tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm và những giải pháp cần thiết cho công tác trong nhiệm kỳ tới.

DHCB21.png

Đồng chí Nguyễn Văn Tâm đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Phan Văn Đoàn - Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Đoàn Công Dũng - Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng; đồng chí Trần Văn Trưng Ủy viên Ban thường vụ đảng ủy Sở Xây dựng; cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng; Chi đoàn cơ sở; cùng toàn thể đảng viên Chi bộ 2.

Chi bộ 2 có số lượng đảng viên là 13 đồng chí, chiếm trên 50% đảng viên của Văn phòng Sở và chiếm trên 25% tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ Sở Xây dựng; Chi bộ 2 gồm có 03 phòng thuộc Văn phòng Sở với nhiệm vụ quản lý các mảng quan trọng trong lĩnh vực xây dựng như: tham mưu tổng hợp, kinh tế - vật liệu xây dựng, quy hoạch kiến trúc đô thị và quản lý các hoạt động xây dựng.

Với chủ đề Phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường kỷ cương, năng động, sáng tạo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị góp phần phát triển ngành xây dựng tỉnh nhà, Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020 và phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; báo cáo kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, Đại hội đã nghe tham luận về Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết công việc trong giai đoạn hiện nay và các ý kiến thảo luận về các nội dung liên quan đến văn kiện Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đoàn Công Dũng - Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh những thành tích đạt được, cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại; trong nhiệm kỳ tới đề nghị các đồng chí trong Chi bộ cố gắng khắc phục, đặc biệt là vấn đề khắc phục khó khăn về biên chế nhân sự để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đi đôi với việc lãnh đạo đảng viên, quần chúng nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Với niềm tin tưởng vào Chi bộ 2, Ban Thường vụ Đảng ủy tin tưởng chắc chắn rằng trong nhiệm kỳ 2020-2022 Chi bộ sẽ có những chuyển biến sâu sắc, tích cực và giành được nhiều kết quả, thành tích cao hơn.

 DHCB22.png

Đồng chí Đoàn Công Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với phương châm Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, phát triển, Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện các mặt công tác và đưa ra 3 nhiệm vụ đột phá: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường, điều kiện làm việc tốt, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển ngành xây dựng tỉnh nhà; tập trung lãnh đạo công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, khu đô thị mới góp phần làm thay đổi cơ bản diện mạo đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đại hội đã bầu cấp ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực tiếp tại Đại hội. Kết quả bầu cử, đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Bí thư, đồng chí Nguyễn Trọng Nguyễn - Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Chi ủy viên.

 DHCB23.png

Cấp ủy nhiệm kỳ mới ra mắt trước Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, cấp ủy Chi bộ 2 sẽ lãnh đạo đảng viên và quần chúng đảm bảo quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phát huy tốt vai trò tham mưu của cán bộ, công chức, thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn được giao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức; xây dựng Chi bộ và góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh.

18/02/2020 6:00 CHĐã ban hành
611Thông báo tăng cường phòng chống dịch do nCoV gây ra tại nhà chung cưThông báo tăng cường phòng chống dịch do nCoV gây ra tại nhà chung cư
Thực hiện yêu cầu của Bộ Xây dựng theo Công văn số 418/BXD-QLN ngày 07 tháng 02 năm 2020 về tăng cường phòng chống dịch do nCoV gây ra tại nhà chung cư.

Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị quản lý nhà chung cư trên địa bàn tỉnh biết để khẩn trương triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn.

File đính kèm:

- Thông báo số 197/TB-SXD ngày 12/02/2020 của Sở Xây dựng: Cong van 197 QLN 12-02-2020 - Tang cuong phong chong dich.pdf

- Công văn 418/BXD-QLN ngày 07/02/2020 của Bộ Xây dựng: CV_so_418-BXD-QLN_ngay_07-2-_2020_tang_cuong_phong_chong_dich_nCoV_tai_nha_chung_cu_200212103820.pdf12/02/2020 7:00 CHĐã ban hành
1 - 30Tiếp

Văn bản mới

Xem tiếp >>

Giới thiệu doanh nghiệp

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3822155 - Fax: 0275.3823511 - Email: sxd@bentre.gov.vn