Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation Linksthutuchanhchinh

Tìm kiếm Hướng dẫn tìm kiếm
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiệnMức
1Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê muaNhà ở và công sởSở Xây dựng3
2Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Xây dựngSở Xây dựng3
3Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấpQuản lý hoạt động xây dựngSở Xây dựng2
4Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)Quản lý hoạt động xây dựngSở Xây dựng2
5Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2, Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CPQuản lý hoạt động xây dựngSở Xây dựng2
6Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng IIIQuản lý hoạt động xây dựngSở Xây dựng2
7Cấp nâng hạngchứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng IIIQuản lý hoạt động xây dựngSở Xây dựng2
8Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng IIIQuản lý hoạt động xây dựngSở Xây dựng2
9Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoàiQuản lý hoạt động xây dựngSở Xây dựng2
10Thủ tục:Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)Quản lý hoạt động xây dựngSở Xây dựng2
11Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng IIIQuản lý hoạt động xây dựngSở Xây dựng2
12Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, IIIQuản lý hoạt động xây dựngSở Xây dựng2
13Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyệnKiến trúc, quy hoạch xây dựngỦy ban nhân dân cấp huyện2
14Thủ tục:Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyệnKiến trúc, quy hoạch xây dựngỦy ban nhân dân cấp huyện2
15Thủ tục: Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.Xây dựngỦy ban nhân dân cấp huyện2
16Thủ tục:Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnhXây dựngỦy ban nhân dân cấp huyện2
17Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)Xây dựngỦy ban nhân dân cấp huyện2
18Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, CXây dựngSở Xây dựng2
19Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, CXây dựngSở Xây dựng2
20Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàiXây dựngSở Xây dựng2
21Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàiXây dựngSở Xây dựng2
22Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnhXây dựngSở Xây dựng2
23Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)Xây dựngSở Xây dựng2
24Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnhXây dựngSở Xây dựng2
25Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sởSở Xây dựng2
26Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sởSở Xây dựng2
27Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sởSở Xây dựng2
28Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sởSở Xây dựng2
29Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nhà ở và công sởSở Xây dựng2
30Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh Nhà ở và công sởSở Xây dựng2
SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3822155 - Fax: 0275.3823511 - Email: sxd@bentre.gov.vn