Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy hoạch
Thứ 3, Ngày 11/03/2014, 00:00
Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bến Tre đến năm 2030
11/03/2014
- Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bến Tre đến năm 2030. - Địa điểm quy hoạch: tỉnh Bến Tre.
Tải về    


- Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bến Tre đến năm 2030.
- Địa điểm quy hoạch: tỉnh Bến Tre.
Tập tin đính kèm Tải về    qd_1537_ubnd_30.8.2013.pdf
Lượt người xem:  2313
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Văn bản mới

Xem tiếp >>

Giới thiệu doanh nghiệp

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3822155 - Fax: 0275.3823511 - Email: sxd@bentre.gov.vn