Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy hoạch
Thứ 7, Ngày 22/12/2018, 20:00
Đồ án quy hoạch phân Khu đô thị số 3
22/12/2018
Quyết định phê duyệt số: 3143/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

QHPK3.png

- Địa điểm quy hoạch: Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre

- Quy mô diện tích: 793,86 ha.

- Dân số dự kiến: 45.000 người.

File Quyết định số 3143/QĐ-UBND: Tải về    Quyet dinh 3143 UBND Tinh Ben Tre 29-12-2016 - Phan khu 3.pdf

Lượt người xem:  639
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Văn bản mới

Xem tiếp >>

Giới thiệu doanh nghiệp

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3822155 - Fax: 0275.3823511 - Email: sxd@bentre.gov.vn