Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Tin ngoài tỉnh
Thứ 4, Ngày 07/03/2018, 14:00
Trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng
07/03/2018 | Hoàng Minh
Thực hiện theo quy định thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Xây dựng. Phần trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng được tiến hành vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 07 tháng 3 năm 2018 tại hội trường Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre. Thành phần tham dự gồm có: Ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch Hội đồng thi cùng với sự tham giam đầy đủ của các thành viên trong hội đồng và tất cả công chức của Sở Xây dựng.

IMG_4436.JPG

Hình ảnh ông Cao Văn Trọng -

Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu trong kỳ thi tuyển

GD SNV.jpg

Hình ảnh phát biểu của ông Huỳnh Thanh Hiếu - GĐ Sở Nội vụ

IMG_4434.JPG

Hình ảnh toàn cảnh kỳ thi tuyển

IMG_4448.JPG

Hình ảnh ứng viên Trần Văn Trưng trình bày Đề án

IMG_4489.JPG

Hình ảnh ứng viên Nguyễn Thanh Bình trình bày Đề án

CTHDTCV.jpg

Hình ảnh Hội đồng thi tuyển đặt câu hỏi chất vấn ứng viên

ANH CHAT VAN CUA HD.jpg

Hình ảnh đặt câu hỏi chất vấn ứng viên của công chức Sở Xây dựng

ANH CHAT VAN CUA CC.jpg

Kỳ thi được kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày với kết quả ông Trần Văn Trưng - Trưởng phòng Quản lý Xây dựng đã được ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công bố đạt điểm cao nhất.

UNG VIEN TRUNG TRINH BAY.png

Hình ảnh ông Trần Văn Trưng được Hội đồng thi tuyển công bố đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển chức danh PGĐ Sở Xây dựng

Ông Trần Văn Trưng đã nêu rõ trong Chương trình hành động nếu được phân công quản lý lĩnh vực nhà và thị trường bất động sản, trước mắt bản thân sẽ thực hiện một số công việc trọng tâm như: Tham mưu đề xuất thành lập Quỹ phát triển nhà ở. Giao Trung tâm Phát triển nhà sử dụng Quỹ phát triển nhà ở để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu các biện pháp để giảm chi phí đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, tạo điều kiện để các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ và nhà ở xã hội có thể thuê, thuê mua hay mua nhà ở xã hội với chi phí phù hợp. Lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà và thị trường bất động sản theo hướng ngày càng thông thoáng, minh bạch, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thuận lợi trong phát triển nhà và thị trường bất động sản, nhất là phát triển nhà ở xã hội, tập trung nhất là nhà ở cho công nhân, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức chưa có khả năng tạo lập nhà ở. Đôn đốc chỉ đạo việc lập hồ sơ, lựa chọn nhà đầu tư dự án khu nhà ở Sơn Đông tại xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre để có thể triển khai trong năm 2019. Chỉ đạo thiết kế hoàn tất mẫu nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu trong điều kiện ở Bến Tre. Lãnh đạo xây dựng kế hoạch thực hiện thành công việc xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, nhà ở cho hộ nghèo bằng các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh và các nguồn tài trợ hàng năm. Nghiên cứu, lãnh đạo việc tuyên truyền cho người dân về chủ trương, chính sách nhà ở của nhà nước, làm cho các đối tượng theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ hiểu chính sách của nhà nước và chủ động thực hiện; nghiên cứu đề xuất việc thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg theo hướng phù hợp, khả thi cao. Nghiên cứu tham mưu đề xuất điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở cho phù hợp với điều kiện hiện nay. Trong đó phải đánh giá đúng thực tiễn và kế hoạch trong thời gian tới phải phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh nhà, đảm bảo tính khả thi. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre để xây dựng dữ liệu quản lý và là kênh thông tin để các nhà đầu tư tham khảo, định hướng đầu tư nhà ở và thị trường bất động sản. Tham mưu đề xuất tăng cường công tác bảo trì công sở nhà nước theo quy định của phát luật. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra các khu nhà trọ do nhân dân tự xây dựng cho công nhân, người lao động thuê trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các khu nhà trọ thực hiện đúng các tiêu chuẩn quy định, an toàn sinh mạng, sức khỏe cho công nhân, người lao động. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và phát triển các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Chủ động phối hợp tốt với các sở, ngành có liên quan đến công tác quản lý nhà ở, công sở và thị trường bất động sản để tham mưu tốt cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các chủ thể có liên quan./.Lượt người xem:  3138
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi

Văn bản mới

Xem tiếp >>

Giới thiệu doanh nghiệp

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3822155 - Fax: 0275.3823511 - Email: sxd@bentre.gov.vn