Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 10/02/2020, 15:00
Thông báo triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng
10/02/2020 | Thu Mến
Ngày 04 tháng 02 năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 149/SXD-KT&VLXD về triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng bao gồm:

1. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản chi phí quản lý đầu tư xây dựng.

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây dựng.

3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định ca máy và thiết bị thi công.

4. Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.

5. Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bềnvững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

6. Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng.

7. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

8. Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

9. Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

10. Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng.

11. Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

12. Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị để triển khai thực hiện, quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ Sở Xây dựng để được hướng dẫn.

File đính kèm: Cong_van_149_Kinh_te_04-02-2020 - Trien khai thuc hien cac Thong tu BXD.pdf

Lượt người xem:  556
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi

Văn bản mới

Xem tiếp >>

Giới thiệu doanh nghiệp

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3822155 - Fax: 0275.3823511 - Email: sxd@bentre.gov.vn