Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Tin trong tỉnh
Thứ 5, Ngày 24/01/2019, 15:00
Một số vấn đề tồn tại của các chủ thể tham gia thi công xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước
24/01/2019 | Minh Đạt
Hằng năm, theo Chương trình, kế hoạch Thanh tra Xây dựng tiến hành kiểm tra công trình thi công xây dựng về việc thực hiện các quy định định của pháp luật về đầu tư xây dựng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của các đơn vị tham gia thi công xây dựng công trình.

Năm 2018, Thanh tra Xây dựng kiểm tra 15 công trường thi công xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua kết quả kiểm tra, Thanh tra Xây dựng nhận thấy Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (Đại diện chủ đầu tư, quản lý dự án), Nhà thầu tư vấn quản lý dự án, Nhà thầu tư vấn giám sát và Nhà thầu thi công còn nhiều tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát thi công xây dựng công trình như:

Chủ đầu tư không thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư cho các nhà thầu liên quan; Chưa có trách nhiệm giám sát việc thực hiện hợp đồng tư vấn quản lý dự án, xử lý các vấn đề có liên quan giữa tổ chức tư vấn quản lý dự án với các nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Nhà thầu tư vấn giám sát không thực hiện kiểm tra nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu so với hồ sơ dự thầu; Không có các kết quả kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình của nhà thầu thi công… Có trường hợp cán bộ giám sát không có mặt tại công trường xây dựng để thực hiện công việc giám sát thi công theo quy định.

Nhà thầu thi công không đáp ứng đủ nhân lực, thiết bị thi công hoặc đáp ứng đủ nhân lực, thiết bị thi công nhưng không đúng với hồ sơ dự thầu; Sử dụng người lao động không có đủ thiết bị bảo vệ cá nhân và chưa được huấn luyện, hướng dẫn về an toàn lao động; Không có bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định; Không có biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng công trình; Thi công không đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt; Thi công xây dựng không có phương tiện che chắn; Nhật ký thi công, nhật ký an toàn lao động không để tại công trường hoặc có để tại công trường nhưng chưa được ghi chép đầy đủ…

Nhà thầu tư vấn quản lý dự án chưa thực hiện công việc quản lý dự án theo quy định.

Sau kiểm tra, Các đơn vị báo cáo đã khắc phục xong những hạn chế, thiếu sót tại công trường thi công và bổ sung đầy đủ các hồ sơ. Do đó, Thanh tra Xây dựng đã nhắc nhở, đề nghị các đơn vị nhận thiếu sót, nghiêm túc rút kinh nghiệm và có văn bản cam kết thời gian tới không vi phạm trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Để công tác quản lý chất lượng công trình, công tác an toàn vệ sinh lao động trong quá trình thi công xây dựng tại công trường được bảo đảm và an toàn, Trong thời gian tới Thanh tra Xây dựng đề nghị các đơn vị tham gia thi công xây dựng công trình thực hiện:

Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (Đại diện làm chủ đầu tư): Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư cho các nhà thầu liên quan; Tổ chức thi công xây dựng công trình theo thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt và phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình xây dựng; Có trách nhiệm giám sát thực hiện hợp đồng xây dựng, xử lý các vấn đề liên quan giữa nhà thầu tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình với các nhà thầu khác và với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện dự án.

Nhà thầu tư vấn giám sát: Thực hiện công việc giám sát thi công theo quy định như: Kiểm tra nhân lực (Chỉ huy trưởng công trường; Cán bộ kỹ thật thi công...), thiết bị, vật liệu, biện pháp thi công, hệ thống quản lý chất lượng, tiến độ thi công, các công tác đảm bảo an toàn lao động... của nhà thầu thi công; Trong quá trình thi công phải có mặt tại công trường xây dựng để thực hiện công việc giám sát thi công theo quy định.

Nhà thầu thi công: Thi công xây dựng phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường… trong quá trình thi công xây dựng công trình; Nhật ký thi công và nhật ký an toàn lao động phải được ghi chép đầy đủ và để tại công trường xây dựng; Phải bố trí người (Chỉ huy trưởng công trường; Cán bộ kỹ thật thi công...), trang thiết bị, đưa vật liệu vào sử dụng trong công trình đúng với hồ sơ dự thầu; Thông báo tới Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực về sự thay đổi nhân sự chủ chốt liên quan đến năng lực hoạt động xây dựng (nếu có).

Nhà thầu tư vấn quản lý dự án: Thực hiện nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng đã được ký kết với chủ đầu tư và phải có văn bản thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện và bộ máy trực tiếp quản lý dự án gửi chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan.

Ngoài ra ở công trường phải có đầy đủ hồ sơ về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo quy định.

Trong năm 2019, Thanh tra Xây dựng sẽ tăng cường kiểm tra việc áp dụng và thi hành các quy định về pháp luật như: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng… Đối với tổ chức, cá nhân còn vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Lượt người xem:  1574
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi

Văn bản mới

Xem tiếp >>

Giới thiệu doanh nghiệp

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3822155 - Fax: 0275.3823511 - Email: sxd@bentre.gov.vn