Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Tin trong tỉnh
Thứ 5, Ngày 15/03/2018, 09:00
NHẬT KÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG
15/03/2018 | Minh Đạt
Trong các công trường thi công xây dựng, chúng ta thường thấy các khẩu hiệu “An toàn là bạn, tai nạn là thù” hay “An toàn là trên hết”… Đó là yêu cầu bắt buộc khi các chủ thể tham gia thi công xây dựng một công trình.

Để quản lý được tiến độ, chất lượng công trình cũng như an toàn lao động trên công trường thi công xây dựng thì bắt buộc nhà thầu thi công phải lập nhật ký an toàn lao động theo quy định tại Mục 2.1.13 Quy chuẩn số 18:2014/BXD do Bộ Xây  dựng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng và Khoản 1, Điều 31 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Tuy nhiên, việc làm này không được các nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai thực hiện. 

Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng đã quy định cụ thể các quy định chung của pháp luật về an toàn lao động theo đặc thù của ngành xây dựng. Các văn bản quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đối với công tác an toàn lao động như chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công. Trong thời gian tới, để đảm bảo an toàn lao động khi thi công xây dựng công trình thì các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng cần thực hiện các công việc sau:

1. Chủ đầu tư:

Bố trí người có đủ năng lực theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn của nhà thầu thi công xây dựng; tạm dừng hoặc đình chỉ thi công khi phát hiện có sự cố gây mất an toàn công trình, dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn lao động.

2. Tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát:

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn lao động theo quy định của quy chuẩn, quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật về an toàn lao động của nhà thầu thi công.

3. Nhà thầu thi công:

Lập sổ nhật ký an toàn lao động và ghi đầy đủ tình hình sự cố, tai nạn, biện pháp khắc phục và xử lí trong quá trình thi công theo quy định (có mẫu nhật ký an toàn lao động cho nhà thầu thi công tham khảo, áp dụng).

Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị, tài sản, công trình đang xây dựng; máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định về an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo vệ cá nhân, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

Ngoài ra, ngày 27/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2018 và thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Toàn văn Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 đã có sẵn trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Đề nghị các cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt và tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu triển khai, áp dụng./.​

MAU_NHAT_KY_AN_TOAN_LAO_DONG.doc

Lượt người xem:   10682
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi

Văn bản mới

Xem tiếp >>

Giới thiệu doanh nghiệp

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3822155 - Fax: 0275.3823511 - Email: sxd@bentre.gov.vn