Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
 
Quy hoạch - Quy hoạch nông thôn
 
Bản đồ Quy hoạch xã Mỹ An.  
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Đồ án quy hoạch phân Khu đô thị số 4Đồ án quy hoạch phân Khu đô thị số 4
Quyết định phê duyệt số: 3390/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

QHPK4.png

- Địa điểm quy hoạch: Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre

- Quy mô diện tích: 598,6ha.

- Dân số dự kiến: 25.000 người.

File Quyết định số 3390/QĐ-UBND: Quyet_dinh_3390_UBND_Thanh_pho_29-8-2019 - Phan khu 4.pdf

29/08/2019 8:00 CHĐã ban hành
Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Phước Long, huyện Giồng Trôm (giai đoạn đến năm 2025)Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Phước Long, huyện Giồng Trôm (giai đoạn đến năm 2025)

* Ghi chú: Nhấn vào hình bản đồ để phóng lớn hình.

Địa điểm: xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Được phê duyệt theo Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 22/08/2011 của UBND tỉnh Bến Tre.
Tập tin đính kèm:
27/10/2011 12:00 SAĐã ban hành
Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Trung tâm xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến TreĐồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Trung tâm xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

- Quyết định phê duyệt số: 395/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Địa điểm quy hoạch: Trung tâm xã Tân Phú, huyện Châu Thành.
- Quy mô diện tích: 172 ha.
- Dân số: 10.000 người.
11/03/2014 12:00 SAĐã ban hành
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Bình Đại (Giai đoạn đến năm 2015, định hướng 2025)Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Bình Đại (Giai đoạn đến năm 2015, định hướng 2025)
- Quyết định phê duyệt số: 755/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

QHC.BINHDAI.png

- Địa điểm quy hoạch: thị trấn Bình Đại - huyện Bình Đại - tỉnh Bến Tre

- Quy mô diện tích: 773 ha.

- Dân số dự kiến: 35.000 người.

File quyết định số 755/QĐ-UBND: QD 755 09-5-2013 - Binh Dai.pdf

13/08/2018 7:00 CHĐã ban hành
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Trường đại học VinalinesQuy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Trường đại học Vinalines
- Địa điểm: xã Phong Hòa và xã Lương Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
- Được phê duyệt theo Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 của UBND tỉnh Bến Tre.

* Ghi chú: Nhấn vào hình bản đồ để phóng lớn hình.

Địa điểm: xã Phong Hòa và xã Lương Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Được phê duyệt theo Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 của UBND tỉnh Bến Tre.
Tập tin đính kèm:
27/10/2011 12:00 SAĐã ban hành
Đồ án quy hoạch xây dựng vùng  tỉnh Bến Tre đến năm 2030Đồ án quy hoạch xây dựng vùng  tỉnh Bến Tre đến năm 2030
1. Phạm vi và ranh giới lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của tỉnh Bến Tre. 2. Tính chất: là một trung tâm kinh tế quan trọng của tiểu vùng phía Đông - Bắc vùng đồng bằng sông Cửu Long và trên trục hành lang kinh tế đô thị ven biển Đông; là đầu mối giao thông quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi giao hội của các trục hành lang kinh tế Quốc gia gồm: Quốc lộ 60, Quốc lộ 57, các tuyến giao thông thủy Quốc gia và đóng vai trò quan trọng về an ninh - quốc phòng.

07-VTBTre-DH-PTKGian-2014-A3_h.jpg 

- Quyến định số 2423 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2030.

- Tập tin đính kèm:

1. Quyết định đồ án quy hoạch vùng tỉnh Bến Tre.doc

2. Sơ đồ định hướng tổ chức không gian: 07-VTBTre-DH-PTKGian-2014-A3_h.jpg

27/12/2016 11:00 CHĐã ban hành
Đồ án quy hoạch phân Khu đô thị số 3Đồ án quy hoạch phân Khu đô thị số 3
Quyết định phê duyệt số: 3143/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

QHPK3.png

- Địa điểm quy hoạch: Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre

- Quy mô diện tích: 793,86 ha.

- Dân số dự kiến: 45.000 người.

File Quyết định số 3143/QĐ-UBND: Quyet dinh 3143 UBND Tinh Ben Tre 29-12-2016 - Phan khu 3.pdf

22/12/2018 8:00 CHĐã ban hành
Đồ án quy hoạch phân Khu đô thị số 2Đồ án quy hoạch phân Khu đô thị số 2
- Quyết định phê duyệt số: 3149/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

QHPK2.png

- Địa điểm quy hoạch: Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre

- Quy mô diện tích: 692,19 ha.

- Dân số dự kiến: 40.000 người.

File Quyết định số 3149/QĐ-UBND: Quyet dinh 3149 UBND Tinh Ben Tre 29-12-2016 - Phan khu so 2.pdf

23/12/2018 8:00 CHĐã ban hành
Đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị phía Nam Thành phố Bến TreĐồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị phía Nam Thành phố Bến Tre
- Quyết định phê duyệt số: 190/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

QHCT KDTP.KHUONG.png

- Địa điểm quy hoạch: Xã Mỹ Thạnh An - thành phố Bến Tre – tỉnh Bến Tre

- Quy mô diện tích: 87,95 ha.

- Dân số dự kiến: 11.000 người.

File Quyết định số 190/QĐ-UBND: Quyet_dinh_190_UBND_Tinh_28-01-2019.pdf


01/07/2019 5:00 CHĐã ban hành
Đồ án quy hoạch phân Khu đô thị số 5Đồ án quy hoạch phân Khu đô thị số 5
- Quyết định phê duyệt số: 4568/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

QHPK5.png

- Địa điểm quy hoạch: Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre

- Quy mô diện tích: 361,35ha.

- Dân số dự kiến: 15.000 người.

File Quyết định số 4568/QĐ-UBND: Quyet_dinh_4568_UBND_Thanh_pho_29-8-2019 - Phan khu 5.pdf


29/08/2019 8:00 CHĐã ban hành
Đồ án quy hoạch chung thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành (Giai đoạn đến năm 2030)Đồ án quy hoạch chung thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành (Giai đoạn đến năm 2030)
- Quyết định phê duyệt số: 25/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

QHC.MOCAYBAC1.png

- Địa điểm quy hoạch: thị trấn Châu Thành - huyện Châu Thành – tỉnh Bến Tre

- Quy mô diện tích: 330 ha.

- Dân số dự kiến: 12.000 người.

07/01/2019 6:00 CHĐã ban hành
Đồ án quy hoạch chung thị trấn Giồng Trôm Đồ án quy hoạch chung thị trấn Giồng Trôm
Quyết định phê duyệt số: 1335/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

QHC.GIONGTROM1.png

- Địa điểm quy hoạch: thị trấn Giồng Trôm - huyện Giồng Trôm - tỉnh Bến Tre

- Quy mô diện tích: 207 ha.

- Dân số dự kiến: 18.000 người.

File quyết định số 1335/QĐ-UBND: QD 1335 08-6-2010 - Giong Trom.pdf

31/07/2018 7:00 CHĐã ban hành
Đồ án quy hoạch phân khu Khu thương mại dịch vụ và du lịch Nam Bình PhúĐồ án quy hoạch phân khu Khu thương mại dịch vụ và du lịch Nam Bình Phú
- Quyết định phê duyệt số: 393/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Địa điểm quy hoạch: Khu vực xã Bình Phú, thành phố Bến Tre
- Quy mô điện tích: 144,80 ha.
- Dân số: 7.000 người.

- Quyết định phê duyệt số: 393/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Địa điểm quy hoạch: Khu vực xã Bình Phú, thành phố Bến Tre
- Quy mô điện tích: 144,80 ha.
- Dân số: 7.000 người.
11/03/2014 12:00 SAĐã ban hành
Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bến Tre đến năm 2030Đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bến Tre đến năm 2030
- Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bến Tre đến năm 2030.
- Địa điểm quy hoạch: tỉnh Bến Tre.


- Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bến Tre đến năm 2030.
- Địa điểm quy hoạch: tỉnh Bến Tre.
Tập tin đính kèm qd_1537_ubnd_30.8.2013.pdf
11/03/2014 12:00 SAĐã ban hành
Đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Bến TreĐồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Bến Tre
​- Quyết định phê duyệt số: 1507/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh- Địa điểm quy hoạch: khu vực nghiên cứu quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố Bến Tre- Quy mô diện tích: 3.000 ha- Dân số: 280.000 người
19/02/2014 12:00 SAĐã ban hành
Đồ án quy hoạch chi tiết chỉnh trang khu dân cư đô thị Phú KhươngĐồ án quy hoạch chi tiết chỉnh trang khu dân cư đô thị Phú Khương

QHCT.KDTPHUKHUONG.png

- Quyết định phê duyệt số: 1293/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Địa điểm quy hoạch: Phường Phú Khương - thành phố Bến Tre – tỉnh Bến Tre

- Quy mô diện tích: 9,19 ha.

- Dân số dự kiến: 1.100 người.

File đính kèm: 

- Quyết định số 1293/QĐ-UBND: Quyet_dinh_1293_UBND_Tinh_25-6-2018.pdf28/06/2019 4:00 CHĐã ban hành
Đồ án quy hoạch phân Khu đô thị số 1Đồ án quy hoạch phân Khu đô thị số 1
- Quyết định phê duyệt số: 2804/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

QHPK1.png

- Địa điểm quy hoạch: Thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre

- Quy mô diện tích: 520,6 ha.

- Dân số dự kiến: 55.000 người.

File quyết định số 2804/QĐ-UBND: QĐPD PHAN KHU SO 1.pdf

29/12/2018 8:00 CHĐã ban hành
Dự án Kè bờ sông Hàm LuôngDự án Kè bờ sông Hàm Luông
Chủ đầu tư:Sở Xây dựng Bến Tre
​- Chủ đầu tư:                    Sở Xây dựng Bến Tre
- Cấp quyết định:             UBND tỉnh Bến Tre
- Tổng mức đầu tư:         994.919.012.916đ
- Thời gian thực hiện:     2010 – 2014
27/10/2011 5:00 CHĐã ban hành
Đồ án quy hoạch xây dựng đô thị trung tâm xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2025) Đồ án quy hoạch xây dựng đô thị trung tâm xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2025)

Ngày 23 tháng 12 năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2383/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng đô thị trung tâm xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2025)
- Địa điểm quy hoạch: Trung tâm xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm
- Quy mô diện tích: 90,46 ha.
- Quy mô dân số: 10.000 người.
11/03/2014 12:00 SAĐã ban hành
Vài suy nghĩ về Thành phố Bến Tre phát triển bền vữngVài suy nghĩ về Thành phố Bến Tre phát triển bền vững
Sự chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế theo xu hướng mới đã và đang làm cho quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc - độ nhanh chóng. Trong quá trình đó, nó đã tác động trực tiếp đến cấu trúc chức năng và môi trường sinh thái của đô thị. Những thay đổi về hệ sinh thái và môi trường cư trú của người dân đô thị Bến Tre nói riêng và các vùng đô thị trên mọi miền đất nước, nói chung đang là một vấn đề cần được quan tâm một cách toàn diện để có những định hướng hợp lý cho việc phát triển đô thị bền vững trong tương lai. Ở đây, đề cặp một số vấn đề cần bàn luận, nghiên cứu trong quá trình thực hiện quy hoạch hiện nay tại thành phố Bến Tre để sao cho thành phố tiếp tục xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của toàn tỉnh và đồng thời còn là đô thị văn minh, phát triển bền vững theo thời gian.

ben-tre-6-1 (1).jpg

Hiện trạng khu trung tâm thành phố Bến Tre

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TẾ THÀNH PHỐ BẾN TRE

Phát triển bền vững hiện nay đang là một khái niệm mang tính chất thời thượng. nó được sử dụng trong rất nhiều công trình nghiên cứu, trong các bản diễn văn, các báo cáo chính trị. Nó được đề cập cả các quốc gia phát triển lẫn đang phát triển. Tuy nhiên, điều không thể chối cãi, phát triển bền vững phải trở thành mục tiêu phát triển của xã hội loài người.

Có khá nhiều định nghĩa khác nhau về phát triển bền vững, theo Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), trên thế giới nói chung có rất nghiều định nghĩa khác nhau về khái niệm này, tuy nhiên định nghĩa sau đây tương đối được nhiều người ủng hộ nhất.

"Phát triển bền vững là một loại hình phát triển mới, lồng ghép một quá trình sản xuất với bảo toàn tài nguyên và nâng cao chất lượng môi trường. Phát triển bền vững cần phải đáp ứng được các nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không phương hại đến khả năng của chúng ta đáp ứng các nhu cầu của thế hệ trong tương lai".

Như vậy, phát triển bền vững có mục tiêu rõ ràng: thứ nhất, phát triển sản xuất phải đi đôi với vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên thiện nhiên và bảo vệ mội trường. Thứ hai, phải chú trọng đến mối quan hệ giữa các thế hệ, thế hệ trước phải có trách nhiệm với các thế hệ sau trong việc để lại các di sản và tài nguyên có giá trị.

TP Bến Tre nằm phía Đông Bắc tỉnh Bến Tre trên bờ Nam sông Tiền - là một trung tâm kinh tế thuộc tiểu vùng phía Đông Bắc vùng ĐBSCL với hạt nhân của tiểu vùng là TP Mỹ Tho, với mục tiêu phấn đấu xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại II , những năm qua chính quyền nhân dân thành phố đã từng bước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị góp phần làm thay đổi diện mạo kiến trúc đô thị ngày càng văn minh hiện đại hơn.  

Tuy nhiên, cũng từ việc phát triển trên, hiện nay thành phố đang dần bộc lộ một số vấn đề bất cập trong công tác quản lý và  phát triển đô thị. Phần phân tích dưới đây nhằm mục đích nêu ra những vấn đề mà thành phố Bến Tre đang phải trực diện.

Vấn đề đầu tư và kêu gọi đầu tư

Mặt dù đồ án quy hoạch chung đã được phê duyệt với phân khu chức năng một cách rõ ràng. Tuy nhiên, hiện nay do nhu cầu đáp ứng quỹ đất xây dựng của địa phương hoặc thu hút kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp mà việc điều chỉnh vị trí chức năng một số công trình, dự án có quy mô lớn vẫn xảy ra, điều này đã làm tác động lớn đến cấu trúc chức năng cũng như định hướng tổ chức không gian cho đô thị trong giai đoạn dài hạn (quảng trường trung tâm thành phố, các cơ quan ban ngành,…)
Vấn đề đô thị hóa cục bộ tại các khu vực vành đai đô thị

Việc mở rộng phạm vi phát triển đô thị gắn với việc hình thành các tuyến vành đai đô thị đã tạo điều kiện hình thành ngày càng nhiều các khu dân cư một cách tự phát không được quy hoạch tại các khu vực ngoại vi đô thị. Trong khi đó khu vực trung tâm đô thị nhìn chung mật độ xây dựng chưa cao, điều này đã tác động lớn đến cực phát đô thị theo hướng dàn trải, manh mún khó kiểm soát làm lãng phí tài nguyên đất đai, cơ sở hạ tầng là nguyên dân dẫn đến trình trạng ô nhiễm gây ngập ún cục bộ tại các khu dân cư trong đô thị hiện nay (điển hình các khu dân cư tự phát tại các xã Bình Phú, Phú Nhuận, Sơn Đông,..).
Vấn đề về hệ thống công viên cây xanh đô thị

Cây xanh, một thành phần quan trọng trong các công trình kiến trúc, có vai trò hết sức quan trọng trong việc điều hoà khí hậu, bảo vệ môi trường và giải quyết các vấn đề môi sinh. Cùng với việc giảm thiểu nguồn ô nhiễm thì sử dụng công viên cây xanh đang là giải pháp hiệu quả nhất trong việc bảo vệ môi trường.

Hiện nay, theo quy hoạch, thành phố bố trí nhiều mảng xanh cho đô thị. Tuy nhiên, quy hoạch này đã bị ảnh hưởng rất nhiều, lý do là địa phương gặp khó khăn về vốn đầu tư, việc phát triển mảng xanh chỉ được ưu tiên sau việc giải tỏa đất đai để xây dựng các công trình đô thị, nhà ở, đường sá… Bên cạnh đó trình trạng các mảng xanh theo quy hoạch thường bị cắt xẻn để phục vụ cho việc đầu tư xây dựng công trình công cộng vẫn thường xảy ra. Chính vì thế hiện nay thành phố vẫn chưa triển khai được các công viên cây xanh có quy mô lớn.
Vấn đề về cảnh quan đô thị

Đô thị thành phố Bến Tre mang dáng dấp của một đô thị sông nước nằm trải dài bên dòng sông Bến Tre thơ mộng, với nhiều hệ thống kênh rạch chằn chịt đan xen bên trong đô thị. Những năm qua thành phố đã nỗ lực từng bước đầu tư chỉnh trang đô thị, đặc biệt dọc sông Bến Tre góp phần làm tăng vẽ mỹ quan cho đô thị. Tuy nhiên, nhìn chung giải pháp còn mang tính cục bộ chủ yếu đáp ứng yêu cầu trước mắt chưa có tính hệ thống trong định hướng phát triển không gian đô thị một cách bền vững lâu dài.

ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Để góp phần xây dựng thành phố Bến Tre phát triển bền vững trong tương lai, cần phải căn cứ vào các mục tiêu khái niệm bền vững như đã trình bày ở phần trên. Trong phần đề xuất dưới đây chúng tôi nêu một số giải pháp như tiền đề đối với quá trình quản lý và phát triển cho trường hợp thành phố Bến Tre.  

1. Gắn phát triển đô thị với phát triển nông thôn: đô thị, nông thôn như hai bộ phận hữu cơ không thể tách rời nhau trong suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đô thị không thể nào phát triển bền vững bên cạnh một nông thôn nghèo khổ, dư thừa lao động, luôn sẵn sàng tràn vào thành phố tìm nguồn sống. Do đó, phát triển đô thị gắn với phát triển nông thôn, đặc biệt tại các khu vực vùng ven đô thị là một trong những giải pháp mang tính vĩ mô cho đô thị thành phố Bến Tre hiện nay.

2. Tăng cường sự tham gia của người dân và cộng đồng vào các công việc quản lý và phát triển đô thị.

3. Hình thành vành đai xanh nhằm kiểm soát quy mô phát triển đô thị, có vai trò như: Bảo vệ môi trường tự nhiên hoặc bán tự nhiên; cải thiện chất lượng không khí trong khu vực đô thị; đảm bảo mục đích kết nối trung chuyển giữa đô thị và nông thôn; bảo vệ các đặc trưng độc đáo của cộng đồng nông thôn.

4. Cần phải gắn hiệu lực pháp lý mạnh mẽ cho một đồ án quy hoạch chung, trong đó đồ án yêu cầu quy định rõ ràng các nội dung cơ sở sau:

- Tầm nhìn dài hạn cho toàn đô thị và định hướng lâu dài cho phát triển và bảo tồn.

- Định hướng sử dụng đất và phát triển hạ tầng xã hội cho toàn đô thị cũng như các dự án phát triển chiến lược.

- Cần kiểm soát phát triển đô thị một cách nghiêm ngặt tại các khu vực đất cây xanh và đất nông nghiệp quan trọng cũng như các vị trí có tầm quan trọng về mặt lịch sử.

Trên cơ sở đó có thể linh hoạt trong quá trình lập và điều chỉnh các khu chức năng trong đồ án quy hoạch phân khu hoặc chi tiết. Nếu cần thiết phải điều chỉnh 3 nội dung cơ sở nêu trên trong một quy hoạch chung khi lập quy hoạch phân khu hoặc chi tiết thì các nội dung đó cần được điều chỉnh trước khi lập quy hoạch.
hinh-anh-thanh-pho-melbourne-1.jpg 
thành phố Melbourne, Australia điển hình đô thị phát triển bền vững
Trước những thách thức lớn của quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững là một hướng đi đúng đắn, là giải pháp giúp các thành phố, đô thị trong cả nước nói chung và Bến Tre nói riêng phát triển thịnh vượng bản sắc và thân thiên với môi trường.
Việc phát triển thành phố Bến Tre trở thành một đô thị bền vững trong tương lai rõ ràng không phải là một việc làm đơn giản, nhưng với sự đồng thuận và quyết tâm cao của chính quyền và nhân dân chúng ta tin tưởng đô thị thành phố Bến Tre sẽ có những bước đi bền vững trong xây dựng phát triển đô thị và sẽ tiến tới đô thị loại II trong năm 2020. ​

ThS.KTS. Nguyễn Văn Cường

02/02/2017 10:00 SAĐã ban hành
SƠ ĐỒ QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚISƠ ĐỒ QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI
Bản đồ Quy hoạch xã Mỹ An.

Bản đồ Quy hoạch xã Mỹ An.
 
Tập tin đính kèm:

24/04/2012 12:00 SAĐã ban hành
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam (Giai đoạn đến năm 2030)Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam (Giai đoạn đến năm 2030)
- Quyết định phê duyệt số: 1648/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

QHC.MOCAYNAM.png

- Địa điểm quy hoạch: thị trấn Mỏ Cày - huyện Mỏ Cày Nam - tỉnh Bến Tre

- Quy mô diện tích: 714 ha.

- Dân số dự kiến: 35.000 người.

File Quyết định số 1648/QĐ-UBND: QD 1648 14-8-2014 - Mo Cay Nam.pdf

14/08/2018 7:00 CHĐã ban hành
Đồ án quy hoạch chung thị trấn Chợ Lách (Giai đoạn đến năm 2030)Đồ án quy hoạch chung thị trấn Chợ Lách (Giai đoạn đến năm 2030)
- Quyết định phê duyệt số: 2654/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

QHC.CHOLACH.png

- Địa điểm quy hoạch: thị trấn Chợ Lách - huyện Chợ Lách - tỉnh Bến Tre

- Quy mô diện tích: 860 ha.

- Dân số dự kiến: 15.000 người

File Quyết định số 2654/QĐ-UBND: QD 2654 26-12-2014 - Cho Lach.pdf


26/12/2018 6:00 CHĐã ban hành
Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2010 – 2015)Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2010 – 2015)

Ghi chú: Nhấn vào hình bản đồ để phóng lớn hình.

Địa điểm: xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Được phê duyệt theo Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Bến Tre.
Tập tin đính kèm:
27/10/2011 12:00 SAĐã ban hành
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ba Tri (Giai đoạn đến năm 2025)Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ba Tri (Giai đoạn đến năm 2025)
Quyết định phê duyệt số: 2066/QĐ-UBND ngày 21/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

QHC.BATRI.png

- Địa điểm quy hoạch: thị trấn Ba Tri - huyện Ba Tri - tỉnh Bến Tre

- Quy mô diện tích: 465 ha.

- Dân số dự kiến: 35.000 người.

File Quyết định số 2066/QĐ-UBND: QD 2066 21-9-2010 - Ba Tri.pdf

01/08/2018 7:00 CHĐã ban hành
Đồ án quy hoạch chung thị trấn Thạnh Phú (Giai đoạn đến năm 2030)Đồ án quy hoạch chung thị trấn Thạnh Phú (Giai đoạn đến năm 2030)
- Quyết định phê duyệt số: 2697/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

QHC.THANHPHU.png

- Địa điểm quy hoạch: thị trấn Thạnh Phú - huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre

- Quy mô diện tích: 1.129 ha.

- Dân số dự kiến: 18.000 người.

File Quyết định số 2697/QĐ-UBND: QD 2697 31-12-2014 - Thanh Phu.pdf

31/12/2018 6:00 CHĐã ban hành
Dự án Kè bờ sông Bến Tre phía Mỹ Thạnh An Dự án Kè bờ sông Bến Tre phía Mỹ Thạnh An
- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Bến Tre
- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Bến Tre
- Cấp quyết định:  UBND tỉnh Bến Tre
- Tổng mức đầu tư:  75.273.632.227đ
- Thời gian thực hiện: 2010 – 2013​
27/10/2011 10:50 SAĐã ban hành
Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 mở rộng cảng Giao LongĐồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 mở rộng cảng Giao Long
Địa điểm: xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Diện tích: 9,018ha (bao gồm khu cảng hiện hữu 2,76ha).
Được phê duyệt theo Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh Bến Tre; và Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch. 

Ghi chú: Nhấn vào bản đồ để phóng lớn hình.

Địa điểm: xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Diện tích: 9,018ha (bao gồm khu cảng hiện hữu 2,76ha).
Được phê duyệt theo Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh Bến Tre; và Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch. 

Tập tin đính kèm:
22/12/2011 12:00 SAĐã ban hành
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu công nghiệp Giao HòaQuy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu công nghiệp Giao Hòa
Địa điểm: xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Được phê duyệt theo Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 14/7/2011 của UBND tỉnh Bến Tre.

Ghi chú: Nhấn vào hình bản đồ để phóng lớn hình.

Địa điểm: xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Được phê duyệt theo Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 14/7/2011 của UBND tỉnh Bến Tre.
Tập tin đính kèm:
27/10/2011 12:00 SAĐã ban hành
Quy hoạch chung xây dựng công viên nghĩa trang đường Hồ Chí Minh trên biển (giai đoạn đến năm 2030)Quy hoạch chung xây dựng công viên nghĩa trang đường Hồ Chí Minh trên biển (giai đoạn đến năm 2030)
Địa điểm: xã Thạnh Phong và xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Được phê duyệt theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 08/8/2011 của UBND tỉnh Bến Tre.

Ghi chú: Nhấn vào hình bản đồ để phóng lớn hình.

Địa điểm: xã Thạnh Phong và xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Được phê duyệt theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 08/8/2011 của UBND tỉnh Bến Tre.
Tập tin đính kèm:
27/10/2011 12:00 SAĐã ban hành
1 - 30Tiếp

Văn bản mới

Xem tiếp >>

Giới thiệu doanh nghiệp

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3822155 - Fax: 0275.3823511 - Email: sxd@bentre.gov.vn