Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
 
Phát triển hạ tầng đô thị
 
Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Bến Tre Về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Bến Tre đến năm 2020, định hướng đến năm 2030  
 
Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bến Tre đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
 
Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bến Tre đến năm 2030. 
 
Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Bến Tre đến năm 2020, định hướng đến năm 2030Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Bến Tre đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Bến Tre Về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Bến Tre đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
02/03/2018 2:00 CHĐã ban hành
Đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bến Tre đến năm 2030Đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bến Tre đến năm 2030
Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bến Tre đến năm 2030.

CTR-Ben-Tre-Dinh-huong_s.jpg 

- Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bến Tre đến năm 2030.

- Tập tin đính kèm:

1. QĐ_1537_UBND_30.8.2013.pdf

2. Bản đồ: CTR-Ben-Tre-Dinh-huong_h.jpg

28/12/2016 12:00 SAĐã ban hành
Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bến Tre đến năm 2020, định hướng đến năm 2030Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bến Tre đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bến Tre đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

SODO-QH-HE-THONG-DO-THI--A3_h.jpg 

- Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bến Tre đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Tập tin đính kèm:

1. Quyet dinh 741 UBND Tinh Ben Tre 07-4-2016.pdf

2. De cuong CTPTDT.doc

3. Sơ đồ: SODO-QH-HE-THONG-DO-THI--A3_h.jpg

28/12/2016 12:00 SAĐã ban hành
Đồ án quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2020 định hướng đến năm 2030Đồ án quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

quyhoachnuoc-2020_s.jpg 

- Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

- Tập tin đính kèm:

1. Quyet_dinh_2090_UBND_tinh_21-10-2014.pdf

2. Bản đồ: quyhoachnuoc-2020_h.jpg

28/12/2016 12:00 SAĐã ban hành

Văn bản mới

Xem tiếp >>

Giới thiệu doanh nghiệp

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 03, Cách mạng Tháng 8, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3822155 - Fax: 0275.3823511 - Email: sxd@bentre.gov.vn